ŽUPANOVIĆ- TREBAMO INTEGRACIONI TURISTIČKI PROIZVOD

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 27. ožujka 2014. - 12:42
Autor: 

Organizacija turističke destinacije prema Strategiji razvoja turizma Crne Gore je definisana na bazi klastera, a to znači da je na mikro planu predviđen turistički klaster Boke kotorske koji bi objedinjavao turističke destinacije Kotora, Tivta i Herceg – Novog. Klaster bi doprinio boljoj promociji organizaciji i integraciji različitih turističkih proizvoda te bi se na taj način stvorila jedna snažna organizaciona cijelina koja bi poduprijela kvalitet i značaj integracionog turističkog proizvoda, kazao je gostujući u našem programu turizmolog prof. dr. Ivo Županović.

„Prezentiranjem klastera Dubrovnik - Boka kotorska ka većim inostranim turističkim tržištima i integrativna ponuda sadržaja je veoma važna, jer je globalno turističko tržište ogromno, u pitanju je preko milijarde turističkih konzumenata i samo od naše infrastrukture, markentiških alata pristupa i promocija zavisi koliko će od tog kolača pripasti nama" – kazao je Županović.
Strateškim planom razvoja grada Kotora u domenu turizma definisani su segmenti koji su obrađeni polaznim osnovama a to su Gradska turistička kartica, integracija i elektronski katalog smještajnih kapaciteta, polazne osnove za razvoj ruralnog i sportskog turizma, kao i novi kulturni sadržaji i integracija tih sadržaja u turističke svrhe.
Gradska turistička kartica je novitet i ona bi objedinila kompletnu ponudu grada gdje bi turisti posjedovanjem te kartice ostvarivali popuste prilikom ulaska u muzeje, kulturne objekte, trgovine...
Kao konsultant TO Kotora za izradu Strateškog plana turističkog razvoja grada, mogu kazati da je voma bitno što su prepoznati oni segmenti turizma koji su do sada bili u drugom planu a to su razvoj ruralnog turizma i standardizacija u tom domenu, predlaganje načina finasiranja, brendiranje proizvoda, integracija sportskih objekata u okviru turističke ponude, kao i revitalizacija kulturne baštine, bedema, Špiljara i drugih segmenata, te omogućiti kvalitetnu integraciju tih objekata u turističke svrhe. Imamo prepoznatljive kulturno turističke zabavne manifestacije ali moramo ih izbrendirati kako bi prevazišli nacionalni nivo i moraju biti perpoznatljivi mnogo šire, istakao je Županović.
Naš gost je profesor na Fakulteu za biznis i turizam u Budvi, Fakultetu za menadžment u Herceg Novom, na Univerzitetu privredne akademije u Novom Sadu, surađuje sa Fakultetom za menadžmet u turizmu i ugostiteljstvo iz Opatije, autor je udžbenika "Osnove turizma i ugostiteljstava", "Yield menadžment u turističkoj industriji" i "Strateški menadžment turističke destinacije", uspješan je privrednik, bivši sportista...
Više poslušajte u emisiji Tragom Hrvata Boke i događaja.