TO KOTORA PRIPREMILA OSNOVE ZA RAZVOJ TURIZMA

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Petak, 28. veljače 2014. - 11:24
Autor: 

Formiranje koncepta gradske turističke kartice i izrada digitalnih mapa smještajnih kapaciteta samo su jedni od dokumenata koje je turistička organizacija Kotor pripremila kao osnove za razvoj turizma ove općine. Kako se navodi u priopćenju ove organizacije, u pitanju su dokumenta formirana na bazi utvrdjenih prioriteta u Strateškom planu razvoja općine Kotor. U suradnji sa prof.dr Ivom Županovićem pripremljena su dokumenta i za razvoj ruralnog turizma, kao i program podsticaja sportskog turizma.

• Formiranje koncepta gradske turističke kartice
• Polazne osnove za izradu digitalnih mapa smještajnih kapaciteta, jedinstvenog elektronskog kataloga i sistema rezervacija
• Polazne osnove za razvoj ruralnog turizma
• Program podsticaja sportskog turizma
„TO Kotor nastavlja sa kreiranjem dokumenata koja će biti osnova za izradu Strategiju razvoja turizma općine Kotor. Uvjereni smo da će već usvojeni kao i potencijalni dokumenti u ovom domenu biti adekvatna baza za dalje razvojno-investicione projekte. Navedeni razvojno-investicioni projekti imali bi za cilj podizanje kvaliteta postojeće ponude ali i razvoj ponude do sada nedovoljno prepoznate strateškim planom, produženje turističke sezone i dugoročno tržišno održivog poslovanja", ističe se u priopćenju.