BOKELJSKA MORNARICA MIJENJA STATUT - KOTOR MATICA

Time to read
2 minutes
Read so far

Ponedjeljak, 31. ožujka 2014. - 12:41
Autor: 

Redovna izborna skupština Bokeljske mornarice 809 Kotor - Podružnice Kotor održana je protekle subote u Kotoru, na kojoj su usvojeni izvještaji o radu 2010-2014. godina, izabrani su novi organi upravljanja, a usvojen je i predlog izmjene Statuta Bokeljske mornarice 809, koju čine četiri podružnice Kotor, Tivat, Herceg Novi i Beograd - prenosi Radio Kotor.
Skupština je jednoglasno izabrala nove organe Bokeljske mornarice 809 Kotor - Podružnice Kotor - za predsjednika Upravnog odbora izabran je Aleksandar Dender, za predsjednika Nadzornog odbora Dinko Milošević, za kolovođu Tripo Milošević, za domaćina Zdravko Milošević i za predsjednika Odbora za njegovanje tradicija Saša Milošević.

U uvodnom izlaganju, predsjednik Podružnice i viceadmiral Bokeljske mornarice 809. Ilija Radović istakao je značaj ove organizacije kao čuvara tradicije duge 1200 godina.
Radović je naglasio da, i pored izvanredne saradnje sa Opštinom Kotor, finansijska sredstva koja su opredijeljenja za ovu organizaciju u protekle 4 godine u iznosu od 9.650 eura ni približno ne mogu zadovoljiti potrebe Podružnice. Predsjednik Radović je zahvalio Opštini što je na korišćenje Mornarici dala prostor na Pjaci od kina čime je ova organizacija poslije 130 godina konačno dobila svoj prostor, a potom kao priorotet istakao potrebu promjene Statuta zajedničke organizacije Bokeljske mornarice 809.
„Vjerujemo da je ovakvim ustrojstvom povrijeđena tradicija najstarije organizacije pomoraca na svijetu koja traje punih 1205 godina i trudićemo se da Kotoru vratimo ono što mu pripada – status matice" – kazao je Radović.
Nakon toga obrazloženje predloga za izmjenu Statuta zajedničke organizacije Bokeljska mornarica 809 dao je novi predsjednik Upravnog odbora Aleksandar Dender. U svom izlaganju istakao je duboku i neraskidivu povjesnu vezu mornarice i grada Kotora, koja se sve do 1859 godine zvala Bratovština kotorskih mornara Sv. Nikole, a tek kasnije dobila naziv Bokeljska mornarica. Naglasio je i da se ta veza koja traje 1200 godina i koja je preživjela mnoga iskušenja i nikada nije bila dovedena u pitanje, počela gubiti usvajanjem novog Statuta 2011. godine kada je došlo do neke vrste statutarnog prevrata osnivanjem zajedničke organizacije Kotora, Tivta, Herceg Novog i Beograda pod nazivom Bokeljska mornarica 809.
„Novim Statutom napravljena je svojevrsna federalizacija mornarice kojom je, umjesto Bokeljske mornarice Kotor nastala u stvari Bokeljska mornarica Boke Kotorske. Bokeljska mornarica Kotor time je degradirana i formalno pravno svedena na rang podružnice, a podružnice Tivat. Herceg Novi i Beograd unaprijeđene i formalno pravno postale suosnivačima iako ih je Kotor osnovao tek 1972. godine. Osim toga, novim Statutom iz naziva organizacije izostavljen je Kotor, tako da novu organizaciju za naš grad veže još samo sjedište. Takođe, u Statutu zajedničke organizacije izvrću se povjesne činjenice tvrdnjom da su Bokeljsku mornaricu osnovale bratovštine mornara na području Boke Kotorske što je apsolutno netačno jer u doba najstarijeg arhivskog pomena Bokeljske mornarice Kotor iz 1363. godine nisu postojali ni gradovi Herceg Novi i Tivat, a kamoli bratovštine. I gotovo nevjerovatno, u Statutu se ne pominje admiral koji je stoljećima bio vrhovni zapovjednik Bokeljske mornarice Kotor, već su sva ovlašćenja data predsjedniku Upravnog odbora zajedničke organizacije, organa kojeg je 1964. godine tadašnja vlast uvela radi političke kontrole rada Mornarice" – kazao je Dender.
Dender je takođe rekao da postoji velika odgovornost Kotorana prema svojoj tradiciji i kulturnom nasljeđu koji su degradirani te da je došlo vrijeme da se konačno pokrenu važna pitanja koja se tiču budućnosti Bokeljske mornarice Kotor. On se obratio i podružnicama iz Tivta, Herceg Novog i Beograda i pozvao ih da se zajednički potrude kako bi kroz izmjenu Statuta Bokeljske mornarice 809 vratili Kotoru status matice koji je oduvijek imao ne zadirući ni u jedno jedino pravo koje imaju podružnice. Dender je izrazio nadu da će rukovodstvo i mornari podružnica shvatiti duboko opravdane razloge i zahtjeve Bokeljske mornarice Kotor da povrati svoje ime, tradiciju i čast, jer se „tradicija ne može mijenjati i prilagođavati trenutnim političkim ili ekonomskim prilikama".
Novi predsjednik Upravnog odbora na kraju izlaganja jeizrazio nadu da će ova generacija smoći snage da sačuva Mornaricu. „Ne želimo da ostanemo zapamćeni kao pokoljenje i generacija koja je izgubila Bokeljsku mornaricu Kotor, jedno od najvrijednijih zavještanja koje su nam preci ostavili" – zaključio je Aleksandar Dender.
Predlog za izmjenu Statuta zajedničke organizacije Bokeljska mornarica 809 jednoglasno je prihvaćen, kao i rok - 1.listopada do kada se posao na izmjeni mora završiti.
/Radio Kotor/