Održana Izborna skupština Bokeljske mornarice Kotor

Time to read
3 minutes
Read so far

Nedjelja, 10. rujna 2023. - 11:01
Autor: 

Izborna skupština Bokeljske mornarice Kotor  održana je sinoć  u Koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“,  u crkvi Svetog Duha.

Na početku, prisutne je pozdravio Aleksandar Dender, predsjednik UO BM Kotor, koji se osvrnuo na prethodni period: “U zadnjih 9 godina, nakon one u 2016., ovo je druga Skupština, koju možemo nazvati povijesnom, jer bi se na njoj trebali riješiti problemi, koji bitno utiču na rad BM Kotor“.  Gospodin Dender je rekao da se  su na skupštini 2016., uspjeli vratiti Bokeljskoj mornarici status i ime, jer je do tada Bokeljska mornarica Kotor bila samo podružnica svedena na nivo podružnica u Tivtu, Herceg Novom i Beogradu „uz apsurdnu situaciju da su pritom ove četiri podružnice osnovale maticu, a ne obratno, koja se uz to zvala BM 809 bez pominjanja Kotora. Tako smo u Kotoru imali dvije BM, BM 809 – Podružnica Kotor i BM 809, kao krovnu organizaciju“. Ističe  da je te 2016., usvojen Statut „po kome su BM Kotor sačinjavale matica Kotor i podružnice Tivat i Herceg Novi sa naznakom da podružnice  trebaju biti pravna lica, što je bilo protivpravno, jer prema zakonu podružnice to ne mogu biti. BM Tivat i Herceg  Novi  su sustavno odbijali da izvrše tu transformaciju želeći da zadrže dominaciju  nad BM Kotor, jer su prema tom Statutu, BM Tivat i Herceg Novi, kao nezavisne NVO, u Skupštini BM Kotor imale 40,a Kotor 20 delegata, u UO BM Kotor, Tivat i Herceg Novi imali su dva potpredsjednika , a članovi su bili  i predsjednici UO Tivta i Herceg Novog, u Admiralatu imali su  dva komandira Odreda i majora, dakle,  dvije nezavisne NVO BM Tivat i HN  imale su potpunu dominaciju nad trećom nezavisnom NVO, BM Kotor…. Pritom, BM Kotor nije imala apsolutno nikakvog udjela u organima BM Tivat i HN, jer su oni svoje NVO smatrali samo svojima, a BM Kotor zajedničkom sa kojim mogu da upravljaju“.

„Godinama smo pokušavali da se dogovorimo  sa BM Tivat i Herceg Novi o ispravljanju ove anomalije, a posljednju godinu i po dana , a na osnovu konsultacija sa Ministarstvom javne uprave, nudili smo im potpisivanje Sporazuma, kojim bi bili regulirani međusobna prava i obaveze između tri nezavisne NVO, uz razumno recipročno učešće predstavnika u  odnosnim organima upravljanja. Ovaj Sporazum je prihvatio UO BM iz HN, dok je  Tivat tu uporno odbijao tražeći da ostane status quo, pritom oficijelno priznajući da je Statut nelegalan… U javnosti se posljednjih dana protura teza kako se na ovaj način dijeli Bokeljska mornarica , što je notorna besmislica, jer su BM Kotor, Tivat i HN zakonski podijeljeni i registrirani kao posebne, nezavisne NVO. Mi samo želimo, da umjesto nakaradnog  Statuta, koji je uspostavljao  dominaciju dvije  nezavisne NVO nad trećom, donesemo Statut, koji je usuglašen  sa Zakonom o NVO i da potpišemo  sporazume o saradnji  sa TV i HN i ostalim srodnim organizacijama BM i ništa više!Bokeljska mornarica  Kotor bit će  stvarno bokeljska onda kada se putem lex specialisa transformira u instituciju od nacionalnog značaja, slično Matici crnogorskoj i bude, prema dvanaestostoljetnoj tradiciji , jedinstvena, kotorska organizacija, ali sa članovima iz cijele Boke. Kroz 12 stoljeća , Mornarica kao organizacija  je bila, jeste i ostaće  kotorska, jer tradicija  može da se nastavlja  samo tamo gdje se i odvijala, sa članovima koji su bili, jesu i biće iz cijele Boke. To je cilj kojem težimo i u tom smislu, uputili smo inicijativu Ministarstvu kulture za pokretanje procesa donošenja lex specialisa“ – rekao je Dender te istakao da  je već skoro deset godina predsjednik UO BM Kotor te da je izuzetno ponosan  na postignuto u prethodnom periodu te se nada da će i  nasljednici na funkcijama u BM Kotor dostojno nastaviti.

 

Admiral Bokeljske mornarice, Antun Sbutega, obratio se nakon gospodina  Dendera te osvrnuo također na rečeno i potrebu da se riješe određena pitanja.  Izrazio je zahvalnost svima na dosadašnjem radu i poželio uspjeh budućem rukovodstvu. 

Nakon spomenutih obraćanja, uslijedio je oficijelni dio  te je kapetan Bokeljske mornarice Kotor Saša Milošević imao potrebu izraziti   nezadovoljstvo i kazati  kako su  sve  organizirali  oni koji nemaju par godina članstva u Mornarici…,   a ni  također ni dana tradicije iza sebe nikoga iz obitelji.  Kazao je kako  nije bilo sve loše, očuvala se BM u teškim trenucima. Istakao je kako nema važnih ljudi -  kolovođe, barjaktara, časnih članova,  koji stoljećima baštine tradiciju Bokeške mornarice te da će se ovim otvoriti Pandorina kutija…,  nisu ispoštovane određene stvari i ljudi.  Nakon toga, nastavljen je oficijelni dio.

 Jednoglasno je  izabran Mirko Vičević za novog admirala Bokeljske mornarice, na period od četiri godine. Za viceadmirala Bokeljske mornarice imenovan je Andro Radulović. Za majora Bokeljske mornarice izabran je Igor Petrović.

 Za predsjednika UO i predsjednika Bokeljske mornarice Kotor izabran je Denis Vukašinović. Za potpredsjednika UO Bokeljske mornarice Kotor izabran je Miro Vukičević.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su Slavko Dabinović, Romeo Mihović i Neđeljko Moškov.

Za počasne oficire proglašeni su Anton Sbutega  - počasni admiral, Ilija Radović -  počasni admiral, Zlatko Moškov  -  čin  počasnog majora, Srećko Pilastro  -  čin počasnog kapetana.

Posmrtno su odlikovani Andrija Crepulja  -  čin počasnog vodnika i Tonći Mirošević - čin počasnoga poručnika.

Na Izbornoj skupštini usvojeni su Izvještaj o radu, Plan rada, kao i novi Statut Bokeljske mornarice Kotor.