travnja 2016

Emitirano: 
Četvrtak, 21. travnja 2016.

U emisiji „Tragom Hrvata Boke i događaja“  ugostili smo pjesnikinju, Jadranku Ivanović - Bolog, koja živi i radi u Stuttgartu, a  rođena je u Kotoru. Pomoćni je istraživač u arheologiji i pravnica. Do sada ima više objavljenih zbirki pjesama pod nazivom "Putovanje u Domovinu", "Balkanski putnik", "Jug", "Zakasnila vječnost" "Jeka vremena" kao i jednu dvojezičnu zbirku "Katarza", a u pripremi je i jedna daljnja zbirka pjesama. Svoju poeziju objavljuje u Hrvatskom Glasu Berlina, a inače je autor u renomiranom magazinu za kulturu DIOGEN .

Stranice