Mladi HGI - a i HNV - a sa svojim vršnjacima u Mađarskoj

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 08. rujna 2023. - 8:03
Autor: 

U Mađarskoj se održao VI. Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina, na kojem su sudjelovale i predstavnice Hrvatske građanske inicijative i Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, Tamara Bogdanović i Kristina Janović. Organizatori ove značajne manifestacije koja doprinosi zajedništvu među mladim Hrvatima diljem svijeta i osnažuje već uspostavljene relacije među njima su Ured Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj i Hrvatska matica iseljenika. U Pečuhu se okupio veliki broj mladih pripadnika hrvatske nacionalne manjine i to je bila prava prigoda za razmjenu iskustva i znanja, kao i planiranje daljih zajedničkih aktivnosti.
Naše predstavnice na Forumu, Tamara Bogdanović i Kristina Janović, u svojim izlaganjima na temu „Mladi manjinskih zajednica – između civilnog društva i političkog predstavljanja“ izložile su koncepte, ciljeve rada i djelovanja hrvatske manjinske zajednice Crne Gore, kao i programske sadržaje ovih institucija s posebnim naglaskom na rad s mladima. Govorile su o izazovima mladih u očuvanju vlastitog nacionalnog identiteta, posebice u sferama kulture, jezika i tradicije, naglašavajući potrebu razvijanja svijesti o vrijednostima nacionalnog i vjerskog u životu mladog čovjeka.
Tamara Bogdanović izlagala je o kulturnoj i duhovnoj baštini Hrvata u Crnoj Gori i potrebi za njenim očuvanjem. Ona je iznijela i vrijedne podatke koji idu u prilog toj činjenici.
Kristina Janović govorila je o političkom djelovanju Hrvata Boke kotorske u prošlom stoljeću i osvrnula se na rad Hrvatske građanske inicijative koja je nositeljica tih tradicija i danas zastupa sve što je od interesa za hrvatski narod i državu Crnu Goru.
VI. Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina opravdao je svoju ulogu i zadatak, a sudionike ojačao u zajedništvu i ohrabrio u misiji koju nose.

Hrvatska građanska inicijativa