PINE - NEKAD, DANAS ,SUTRA

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 02. prosinca 2013. - 11:19
Autor: 

Stara gradska riva Pine mijenja svoje ruho, u novom mediteranskom stilu popločano bijelim kamenom i novim sadržajima, bit će sjedište novih okupljanja, kulturne ponude i veze, koja će činiti grad jedinstvenom cijelinom šetalištem Lungo mare, Porto Montenegro – Pine – Lučica Kalimanj.
Kroz našu foto priču imate priliku vidjeti gradsku rivu Pine – nekad, danas, sutra kako je počelo nasipanjem i izgradnjom mula, kasnije asfaltirano šetalište, do kompjuterske simulacije, kako će izgledati kada se sve završi u prvoj polovini naredne godine. U tijeku je i rekonstruiranje hotela „Pine", tako da ćemo dobiti jednu novu sliku suvremenog Tivta, koji izlazi na svoju obalu, uređuje je i širi s novim sadržajima.

Operativa specijalizirane hidrograđevinske kompanije „YU Briv" iz Kotora počela je s izvođenjem radova na drugoj fazi hidrograđevinskih radova na rekonstruiranju i uređenju tivatske gradske rive Pine. Skinut je asfalt, a otpočeli su radovi na postavljanju 20-ak pilona, koji će nositi novi dio Pina, što će se dograditi na jugoistočnom dijelu gradske rive shodno projektu podgoričke firme „Studio Synthesis". Na tom mjestu, gdje je nekada postojalo mulo – kupalište hotela „Mimoza", bit će izgrađeno tzv. „plutajuće guvno", kao nova poveznica između aktualne gradske rive i Šetališta kapetana Iva Vizina, koje se nastavlja dalje prema hotelu „Palma".
"Njegova funkcija stimuliše korišćenje prostora na savremeni način gdje polifunkcionalnost unosi novi kvalitet – promoviše viši nivo integracije između umjetnosti, arhitekture i pejzaža (koncerti, pjesničke večeri, performansi, dječije radionice, časovi u prirodi..). Prostor je opremljen sa kamenim klupama i žardinjerama, koje su radijalno postavljene tako da prate kružnu geometriju „guvna", dok ritam različitih visina stvaraju utisak amfiteatra. U centralnom dijelu, u popločanju je implementiran kompas, a predviđena je i pozicija durbina."- stoji u planskom riješenju "Studia Synthesis" za novi segment tivatske rive.
U međuvremenu i nikšička firma "Erlang", koja izvodi glavninu ostalih radova na rekonstruranju Pina intenzivirala je radove, pa je uklonjen veći dio asfaltne podloge s aktualne rive, a koja će se popločati s preko 9,5 tisuća kvadrata kamena.
Na Pinima će biti napravljena i posebna fontana, te reinterpretacija starog sunčanog sata kroz posebno popločavanje ovog prostora, a bit će formirana i još jedna nova zelena površina s još jednim novim drvoredom palmi kakve već karakteriziraju ovaj dio Tivta.
Ukupna vrijednost cijelog projekta rekonstruiranja Pina iznosi oko 2,25 milijuna eura, investitor je Općina Tivat, a financira ga JP „Morsko dobro" Budva. Cijeli posao trebalo bi da bude završen do 1.srpnja naredne godine.