Muzej grada Perasta dobio tri vrijedna projekta

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 14. prosinca 2015. - 12:06
Autor: 

OJU „Muzeji“ Kotor, Muzej grada Perasta, sudjelovao je  na ovogodišnjem natječaju  Ministarstva financija Crne Gore – raspodjela sredstava od igara na sreću, raspisanom krajem kolovoza 2015.  godinu. Muzej grada Perasta se prijavilo s projektom pod nazivom „Muzej grada Perasta – kulturno nasleđe bez barijera” i po istom dobila 12.500,00€.

Projekt ima za osnovni cilj doprinos podizanja kvalitete života osoba s invaliditetom uz poštivanje osnovnih principi izjednačavanja mogućnosti, te su projektom planirane sljedeće aktivnosti:

1. Izrada plana pristupačnog okruženja (u skladu s tehničkim standardima pristupačnosti)

2. Izrada prilaza do Muzeja grada Perasta

3. Adaptacija unutrašnjosti Muzeja (slobodno kretanje i boravak, opremanje prostorija za audio-vizualne prezentacije)

4. Izrada video promotivnog materijala (zbirki i određenih predmeta)

5. Izrada audio promotivnog materijala

6. Izrada brošure „ Vodič za muzeje i galerije za potrebe osoba sa invaliditetom“

7. Organiziranje Radionice o povećanju pristupačnosti muzeja i galerija OSI-om

8. Prijevod i snimanje audio materijala na engleskom, ruskom, talijanskom i njemačkom jeziku.

Na osnovu podataka koje navodi MONSTAT, osobe s invaliditetom (OSI) čine 11% ukupne populacije u Crnoj Gori. Tome treba dodati činjenicu da ne postoje u potpunosti precizne informacije o broju OSI u Kotoru. Evidentno je da je OSI-om otežana integracija u društvo zbog fizičkih, socijalnih i psiholoških barijera, te će realizacija ovog Projekta, u Muzeju grada Perasta, biti još jedan doprinos u rješavanju problema.

Također, Muzej grada Perasta  se prijavio i na  JAVNI POZIV, Nacionalne Turističke organizacije Crne Gore, za podnošenje zahtjeva za dobivanje podrške, za projekte iz oblasti turizma za 2015/2016. godinu, a sve u okviru MJERA II - UNAPREĐENJE PONUDE U OBLASTI KULTURNOG TURIZMA.

Po ovom Programu, Muzej grada Perasta, dobio je sredstva u iznosu od 2.750,00 €, i to po osnovu dva prijavljena projekta.

Prvi projekt pod nazivom “Perast – Legenda nad legendama”, dobio je 800,00 €, a glavna aktivnost ovog projekta je Izrada Legendi na inovativan način, te samim tim i unapređenje ponude Muzeja grada Perasta, kroz bolju i detaljniju prezentaciju zbirki i unutrašnjosti palače  Bujović, na crnogorskom i engleskom jeziku.

Drugi projek t “Perast i Muzej grada Perasta u direktnom kontaktu sa svijetom”, po ovom pozivu dobio je 1.950,00 €, a cilj ovog projekta je izrada inoviranog WEB portala, koji bi također predstavljao korak naprijed u ponudi i prezentaciji kako Perasta, tako i Muzeja. Portal će biti izrađen na crnogorskom i engleskom jeziku, a inovativnost u odnosu na dosadašnji portal, predstavljat će mogućnost virtualnog obilaska Muzeja.

Ovim projektima i njihovom skorom realizacijom, Muzej grada Perasta, još jednom će potvrditi svoje zalaganje, da se približi europskim i svjetskim standardima, te na taj način odgovori sve značajnijem broju posjetitelja,  koji su prepoznali Crnu Goru, kao destinaciju, koju ne žele da propuste.