Vuksanović: Unaprijediti obrazovni sistem

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 22. rujna 2016. - 15:57
Autor: 

"Hrvatska građanska inicijativa smatra da politiku obrazovanja treba unaprijediti i što bolje uskladiti s tržištem rada. Obrazovni sistem treba dati više poticaja studentima, koji žele studirati u inostranstvu, a za uzvrat svoje znanje primjenjivali u Crnoj Gori", izjavio je Adrijan Vuksanović nositelj  liste Hrvatske građanske inicijative na predstojećim parlamentarnim izborima.
 
Vuksanović je kazao da je zahvaljujući djelovanju HGI, koji je most suradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske, studentima i postdiplomcima omogućeno da svi zainteresirani studenti, stječu i usavršavaju znanja na prestižnim sveučilištima u Hrvatskoj.

On je istakao i to da u okviru crnogorskog obrazovnog sistema funkcionira Dopunska nastava na hrvatskom jeziku, koju pohađaju djeca hrvatske nacionalne zajednice, kao i zainteresirana djeca drugih nacionalnosti u Boki kotorskoj.

„ Da HGI veoma vodi računa o obrazovanju mladih, ide u prilog činjenica da naša stranka iz vlastitih sredstava, posljednjih pet godina stipendira 11 studenata. Također, omogućili smo godinama unazad svoj zainteresiranoj djeci iz Tivta i Kotora besplatne kurseve engleskog jezika, bez obzira na njihovu nacionalnost, jer mi se ne bavimo tečajeve takvom vrstom prebrojavanja“, naglasio je Vuksanović.

Prema njegovim riječima Hrvatska građanska inicijativa će svojim budućim djelovanjem raditi dodatno na afirmaciji nastave na hrvatskom jeziku, kako bi bila održiva, a samim tim i postala dio redovite nastave crnogorskog obrazovnog sistema.