U Općini Tivat - rad u smjenama i od kuće

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 04. studenog 2020. - 13:11
Autor: 

Imajući u vidu sve složeniju epidemiološku situaciju, predsjednik Općine Tivat Željko Komnenović donio je uputstvo o promijenjenom načinu rada općinskih  organa,  na način da se smanji broj zaposlenih lica, koja istovremeno borave u zgradi lokalne uprave. U skladu s tim i važećom preporukom Nacionalnog koordinacionog tijela, u Općini Tivat organiziran  je smjenski i rad od kuće.

Starješinama organa izdato je uputstvo da rad organiziraju na način da se tamo gdje proces rada to dozvoljava, omogući rad od kuće te da se organizira rad zaposlenih u smjenama, a da se pri tom osigura neometano odvijanje svih redovnih radnih aktivnosti.  

Rad sa strankama se odvija na nepromijenjen način. Građanski biro Općine Tivat otvoren je za rad sa strankama svakog radnog dana od 8:00 do 11:00h i od 11:30 do 14:00h. Rad sa strankama u drugim općinskim  organima podrazumijeva satnicu od 8:00 do 11:00h svim radnim danima, izuzev srijede kada je rad produžen od 8:00 do 14:00h.

„Važno je naglasiti da su građani u mogućnosti važne obrasce preuzeti i na websajtu Opštine Tivat, te da sa upravom mogu komunicirati i putem elektronske pošte, odnosno telefonskim putem.Podsjećamo da su stranke tokom svog boravka u zgradi Opštine Tivat dužne nositi zaštitnu masku, a na ulasku dezinfikovati ruke i dozvoliti da im se izmjeri tjelesna temperaturu beskontaktnim toplomjerom“ – stoji u priopćenju.