Tivat aplikant za TOP 100 održivih destinacija za 2020.

Time to read
2 minutes
Read so far

Srijeda, 01. srpnja 2020. - 15:40
Autor: 

Turistička organizacija Općine Tivat je, u suradnji sa JP „Morsko dobro”, a u okviru projekta Green Destinations, nominirala je Tivat za 2020. Sustainable Top 100 Destinations. Proces apliciranja sproveden je kroz nekoliko ključnih koraka. Naime, kroz korišćenje platforme Green Destinations bilo je neophodno unijeti informacije i izvijestiti o 15 traženih kriterija, kao i dostaviti dobar primjer prakse. Kao dobar primjer prakse s područja Općine Tivat, koja se fokusira na održivim principima, rješavanju problema i kreiranju dobrog ambijenta za prirodu, turiste i lokalnu zajednicu odlučeno je da budu Tivatska Solila. Neki od spomenutih 15 kriterija su:

  • Turistička politika – destinacija posjeduje javno dostupnu, višegodišnju turističku ponudu ili strategiju, koja se odnosi na ekološka, estetska, socijalna, kulturna i ekonomska pitanja, kao i pitanja kvalitete, zdravlja i bezbjednosti.
  • Zagađenje zraka – zagađenje zraka se na adekvatan način tretira, utjecaji zagađenja zraka povezanih s turizmom se efikasno kontroliraju
  • Promocija lokalnih proizvoda i usluga – podržava se uključivanje lokalnih zanatlija, proizvođača i pružatelja usluga u lanac turizma u skladu s principima fer trgovine; promoviraju  se lokalni i održivi proizvodi koji podržavaju prirodu, kulturu, lokalni identitet  i lokalnu ekonomiju.
  • Standardi održivosti – Međunarodno priznati standardi održivosti koji su u skladu s kriterijima GSTC-a za turistička poduzeća promoviraju se od strane destinacije ili poslovnog sektora. 
  • Pitanja vezano za materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, prirodu i pejzaž, tretiranje otpada itd.

Prijava za 2020. Sustainable Top 100 Destinations se mogla popuniti do 1. 7., dok se povratna informacija očekuje 1. 9., a službeno proglašenje destinacija, koje će se naći na finalnoj listi bit će u 10. mj. Destinacije, koje budu izabrane u Top 100 bit će kvalificirane i za nagradu najboljih održivih destinacija (Sustainable Destination Awards 2020.) koje će biti predstavljene na Global Green Days Destinations u proljeće 2021. u Bodrumu u Turskoj.

„Turistička organizacija Tivat se ovom prilikom zahvaljuje svim saradnicima, kolegama iz:  Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Sekretarijata za turizam i preduzetništvo, Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, zatim preduzećima DOO „Komunalno” Tivat, Brand New Tivat, Služba zaštite i spašavanja, Agencija za zaštitu životne sredine, strateškim partnerima Porto Montenegro i Luštica Bay kao i NVO Expeditio koji su pomogli u apliciranju i u saradnji sa kojima smo postali potencijalni dobitnici na listi TOP 100 održivih destinacija za 2020. godinu“ – poručuju iz TO Tivat. 

 

„Takmičenje Sustainable Top 100 Destinations održava se šesti put zaredom i ima za cilj da prikaže turističke priče i primjere dobre prakse održivog razvoja lokalnih i regionalnih destinacija, kao nadahnjujuće primjere drugima, organizatorima putovanja i turistima. Kroz izvještavanje o određenom broju kriterijuma organizacije Green Destinations i njihove internet platforme omogućava se destinacijama da rade na jačanju održivosti turizma, izbjegavanju masovnog turizma, a takođe pomaže u unapređivanju turizma, upozoravanjem destinacija na skrivene opasnosti povezane sa razvojem turizma. Objavljivanjem godišnje liste i dijeljenjem dobrih praksi i priča o uspjehu destinacija, Green Destinations želi prepoznati inicijative koje turističke destinacije čini održivijim, odgovornijim i atraktivnijim sa stanovišta iskustva turista“.

Više informacija na http://sustainabletop100.org/2020-top-100/

Fotografija: dio tima, koji je sudjelovao u pripremi aplikacije