Program ovogodišnjih 11. crnogorskih medijskih dijaloga u Ulcinju

Time to read
5 minutes
Read so far

Petak, 18. svibnja 2018. - 8:50
Autor: 

XI. međunarodni znanstveni skup na temu „Mediji i manjine – standardi i praksa (kulturološki aspekti)” održat će se u Ulcinju, u hotelu Otrant od 25. do 27. svibnja, a organizatori skupa su IVPE-Cetinje, Istraživački medijski centar – Podgorica i časopis Medijski dijalozi. Generalni pokrovitelji su Općina Ulcinj i Ministarstvo kulture. U nastavku možete pogledati program znanstvenog skupa.

 

 

 

 

 

 

 

Petak , 25. svibnja 2018.

-  Dolazak sudionika skupa

1800  Sastanak Organizacijskog odbora skupa

 

Subota , 26. svibnja 2018.

(Hotel Otrant)

830 – 930    Prijava sudionika i preuzimanje materijala

 

1000 – 1030    Otvaranje skupa i pozdravne riječi

 

  • MIMO DRAŠKOVIĆ,  predsjednik Organizacijskog odbora
  • LJORO NREKIĆ, predsjednik Općine Ulcinj
  • MEHMED ZENKA, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore

 

1030 – 1200 Plenarni panel: Dijalozi na temu: Mediji i manjine – standardi i praksa (kulturološki aspekti)”                                     

Moderator: TATJANA VULIĆ

 

Sudionici:

  • Prof. dr. GORAN BULATOVIĆ (Srbija)
  • Prof. dr. MIRZA MAHMUTOVIĆ (Bosna i Hercegovina)
  • Prof. dr. MERI MARETIĆ (Hrvatska)
  • Prof. dr. MARKO M. ĐORĐEVIĆ (Srbija)
  • ISMET KALABA (Crna Gora)

 

1230 - 1300 - Diskusija

 

 

1530  1930  Izlaganje referata

moderator: dr. ALEKSANDRA BRAKUS

       

1. dr. GORAN BULATOVIĆ (Srbija), dr. LJIJANA BULATOVIĆ (Srbija) :

Multikulturalnost i interkulturalnost u medijskom javnom servisu Vojvodine

Multiculturalism and interculturalism in the media public service of Vojvodina

 

2. dr. MARKO M. ĐORĐEVIĆ (Srbija), dr. DOBRIVOJE STANOJEVIĆ (Srbija) :

“Manjinski mediji“ pred izazovima novih tehnologija i digitalnog komunikacijskog okruženja

„Minority media“ and challenges of new technologies and digital communication environment

 

3. dr. VEDADA BARAKOVIĆ (BiH), dr. MIRZA MAHMUTOVIĆ (BiH) :

Medijsko marginaliziranje starosti: Od isključivanja ka stereotipiziranju

Media marginalization of age: from exclusion to stereotyping

 

4. dr. MERI MARETIĆ (Hrvatska), dr. JOSIPA CAKTAŠ (Hrvatska), mr. ZVONIMIR MIMICA (Hrvatska) :

Kulturno djelovanje nacionalnih manjina na lokalnoj razini

Cultural activities of national minorities at local level

 

5. mr. ŽELJKO RUTOVIĆ (Crna Gora) :

Međunarodni standardi prava na informisanje na manjinskim jezicima

International standards on the right to information in minority languages

 

6. dr. VESELIN DRAŠKOVIĆ (Crna Gora) :

Institucionalni aspekti medijskog izvještavanja na manjinskim jezicima

Institutional aspects of media reporting in minority languages

 

7. dr. RADISLAV JOVOVIĆ (Crna Gora) :

Postmoderni mediji i prava manjina na punu informisanost

Postmodern media and minority rights to be fully informed

 

8. dr. SEAD ALIĆ (Hrvatska) :

Što je nacionalna manjina?

What is a minority?

 

9. dr. MILEVA PAVLOVIĆ (Srbija) :

Rušenje medijskog zida

Demolishing the media wall

 

10. dr. ANA ĐURKOVIĆ (Srbija) :

Manjine i manjinske grupe na javnom servisu

Minorities and minority groups on the public service

 

11. dr. MIHAJLO MANIĆ (Srbija), dr. DEJAN LABOVIĆ (Srbija) :

Predstavljanje manjina i promovisanje različitosti u medijima: Identifikovanje i rešavanje novog socijalnog problema

Presentation of minorities and diversity promotion in the media: identifying and solving a new social problem

 

12. dr. ANĐELKO S. LOJPUR (Crna Gora) :

Mediji u funkciji realizovanja ljudskih prava – ekonomski efekti

Media in the function of human rights - economic effects

 

13. FILIP OBADOVIĆ (Crna Gora) :

Komparativna iskustva informisanja na manjinskim jezicima u okviru javnih servisa

Comparative experiences of information in minority languages ​​within the public services

 

14. dr. SRĐAN VUKADINOVIĆ (Crna Gora) :

Mediji i nacionalne manjine u crnogorskom društvu

Media and national minorities in montenegro society

 

15. JANKO NIKOLOVSKI (Makedonija) :

Postmoderni mediji i manjine – kulturološki aspekti

Postmodern media and minorities - cultural aspects

 

16. dr. VOJISLAV TODOROVIĆ (Srbija), dr. SLOBODAN VULETIĆ (Srbija), MA ĐORĐE ŽIVANOVIĆ (Srbija) :

Mediji i crnogorska nacionalna manjina u Srbiji

Media and montenegrin national minority in Serbia

 

17.  dr. VESNA ĐURIĆ (BiH), dr. LJUBOMIR ZUBER (BiH) :

Nacionalne manjine u javnim servisima BiH

National minorities in public service B & H

 

18. dr. TATJANA VULIĆ (Srbija) :

Svetski dan Roma na marginama srpske štampe

International Romani Day in the margins of serbian press

 

19. dr. TIJANA VUKIĆ (Hrvatska), HERMINA MARAS BENASSI (Hrvatska) :

Medijska slika nacionalnih manjina u dnevnim novinama "Glas Istre" kroz prizmu multikulturalnosti Istarske županije

The Media Contribution to the County of Istria Multiculturality in the Regional Daily Newspaper “Glas Istre”

 

20. dr. STANIMIR ĐUKIĆ (Srbija) :

Efekti  privatizacije u Srbiji i informisanje  medija na jezicima nacionalnih manjina

Effects of privatization in Serbia and information by media in languages of national minorities

 

21. dr. DOBRIVOJE STANOJEVIĆ (Srbija), dr. MIRKO JAKOVLJEVIĆ (Crna Gora) :

Retoričko i afektivno u tv spotu o inkluziji roma

The rhetoric and affective in the tv video on roma inclusion

 

22. mr. VELIDA MEHIĆ BiH) :

Analiza strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u BiH

Analysis of the strategy to promote the rights and status of persons with disabilities in BiH

 

23. mr. RADOMIR ĐURĐIĆ (Crna Gora) :

Manjine i obrasci medijske proizvodnje svijeta

Minorities and forms of media production in the world

 

24. dr. RADENKO ŠĆEKIĆ (Crna Gora) :

Geopolitika i ljudska prava – upotreba i medijska konstrukcija

Geopolitics and human rights - use and media construction 

 

25. dr. ALEKSANDRA BRAKUS (Srbija) :

Mediji i manjine – pravo na različitost

Media and minorities - the right to be different

 

26. MA MAJA KOSTADINOVIĆ (Srbija) :

"Mi" i "oni" u reportersko-putopisnim zapisima Grigorija Božovića

"We" and "they" in journalistic travel records of Grigorije Bozovic

 

27. LJUBINKA NEDOVIĆ (Srbija) :

Problemi informisanja nacionalnih zajednica u Bačkoj - AP Vojvodina (Iskustvo regionalnog lista „Bačka Press“)

 Inform problems of nationals community in the Backa – AP Vojvodina (Experience of regional newspapers „ Backa Press“    

 

28. MA SANJIN HANDŽAR (BiH), MA AMNA MEHMEDOVIĆ (BiH), dr SEMINA AJVAZ (BiH)

(Multi)kulturalizam i segregativno izvještavanje bosanskohercegovačkih medija

(Multi)culturalism and segregational reporting in the media in Bosnia and Herzegovina

 

29. dr. ZORAN KOPRIVICA (Crna Gora) :

Mediji i manjine – moralni aspekt, studija slučaja: Nikolićev dokumentarni film „Graditelj“

Media and minorities - the moral aspect, Case study: Nikolic's documentary „the Builder“

 

30. ZULFO AHMETOVIĆ (BiH) :

Osobe sa invaliditetom u BiH: Marginalizacija u medijima i društvu

People with disabilities in BiH: Marginalization in the media and society

 

31. dr. MARIJA PUTICA (BiH) :

Ergodički tekst – utjecaj tehnologije na književno stvaralaštvo

Ergodic text-the impact of technology on literature

 

32. dr. NIHADA DELIBEGOVIĆ  DŽANIĆ (BiH) :

Bosanskohercegovački politički humor

Political humor in Bosnia and Herzegovina

 

33. dr. MIROSLAV DODEROVIĆ (Crna Gora), dr. MARIJAN PREMOVIĆ (Crna Gora) :

Geneza jermensko – turskog sukoba u posljednjih 120 godina

The genesis of the Armenian – Turkish conflict in the last 120 years

 

34. SVITLANA BILAN (Poljska),  YURIY BILAN (Poljska) :

NGO and social media

NVO i društveni mediji

 

35. BEATA ZATWARNICKA-MADURA (Poljska) :

Media functions in marketing communication

Uloge medija u marketing komunikaciji

 

36. JOANNA WIAŻEWICZ (Poljska) :

Internal place marketing in the age of social media – challenges for Polish medium-sized cities

Interni marketing u vremenu društvenih medija - izazovi za poljske gradove srednje veličine

 

37. dr. DAMIR KUKIĆ (BiH), dr. IVANA SIVRIĆ (BiH), FRANJO TAKAČ (BiH) :

Tragovi cenzure u informacijskom društvu

Censory traves in the information society

 

38. dr. MIMO DRAŠKOVIĆ (Crna Gora) :

Mediji i manjine – crnogorska stvarnost

Media and Minorities - Montenegrin reality

 

39. mr. GORDANA ROVČANIN (Crna Gora) :

Medijska promocija kulturnog nasljeđa nacionalnih manjina

Media promotion of the cultural heritage of national minorities

 

40. mr. NEBOJŠA JOVOVIĆ (Crna Gora) :

Medijska promocija manjinskih prava u Crnoj Gori

Media promotion of minority rights in Montenegro

 

 

 

41. dr. MILICA DELIBAŠIĆ (Crna Gora) :

Uticaj institucionalizacije medija na promociju kulture manjina u Crnoj Gori

The impact of institutionalization of the media to promote a culture of minorities in Montenegro

 

42. mr. MIROSLAV JOVOVIĆ (Crna Gora) :

Uticaj medija na kreiranje mišljenja i stavova o manjinama

The impact of the media on the opinions and attitudes about minorities

 

43. dr. MARIJA JANKOVIĆ (Crna Gora), mr SEAD ŠAHMAN (Crna Gora) :

Mediji i manjine u Crnoj Gori

The media and minorities in Montenegro

 

44. dr. NIKŠA GRGUREVIĆ (Crna Gora) :

Uloga medija u zaštiti manjinskih prava u kontekstu pristupanja Crne Gore EU

The media's role in the protection of minority rights in the context of Montenegro's EU accession

 

45. VLADIMIR PEROVIĆ (Crna Gora) :

Mediji i manjine – izazovi i perspektive

Media and minorities - challenges and perspectives

 

46. IVAN NIKČEVIĆ (Crna Gora) :

Promocija manjinskih jezika u crnogorskim medijima

Promotion of minority languages ​​in the Montenegrin media

 

47. mr. ENITA ČUSTOVIĆ (BiH) :

Medijsko izvještavanje o manjinama u Bosni i Hercegovini

Media reporting on minorities in Bosnia and Herzegovina

 

48. mr. AMER OSMIĆ (BiH) :

Manjine u BiH – senzibilizacija društva putem medija

Minorities in BiH – sensitization of society through media

 

49. MILICA SAVIĆ (Crna Gora) :

Manjine u crnogorskim medijima

Minorities in the Montenegrin media

 

50. TEONA GUROVIĆ (Srbija) :

Stepen obrazovanja učenika kao faktor percepcije radne efikasnosti nastavnika

The level of education of students as a factor in the perception of teachers working efficiency

 

 

 

 

 

Nedjelja , 27. svibnja 2018.

 

1030 – 1230  Zaključci međunarodnog naučnog skupa „XI crnogorski medijski dijalozi”

 

1230 – 1330  Konsultativni sastanak u vezi organizacije „XII crnogorskih medijskih dijaloga” u svibnju 2019. godine