Održana Druga sjednica Odbora za europske integracije

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Utorak, 17. siječnja 2017. - 9:20
Autor: 

Na jučer održanoj sjednici Odbora za europske integracije, članovi Odbora su jednoglasno podržali Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu. Predsjednik Odbora Adrijan Vuksanović predstavio je rad Odbora tijekom prethodne godine, naglasivši da se sve aktivnosti, osim jedne sjednice, odnose na rad u prethodnom, XXV.  sazivu Skupštine. Prema njegovim riječima, Izvještaj sadrži pregled zakonodavnih i nadzornih aktivnosti Odbora, pregled međunarodnih aktivnosti i sastanaka koji su održani u Crnoj Gori, kao i rekapitulaciju događaja organiziranih  u cilju unapređenja komunikacije sa građanima.

Tijekom  prethodne godine, održano je ukupno 19 konzultativnih saslušanja, razmotrena su i usvojena četiri nacrta pregovaračkih pozicija, kao i četiri izvještaja o pregovaračkim poglavljima. Pored toga, održane su dvije javne tribine na temu pregovaračkih poglavlja, kao i dvije tribine s učenicima gimnazija u Kotoru i Pljevljima.

U okviru druge točke Dnevnog reda, poslanici su razgovarali o budućim aktivnostima Odbora, u cilju finalizacije plana rada za 2017. godinu. Pored Prijedloga za provođenje novih aktivnosti, poslanici su iznijeli i konkretne sugestije usmjerene na unapređenje rada i vidljivosti Odbora u sljedećoj godini.