NVO Mladi Romi - dopis povodom Javne rasprave o budžetu za 2021. godinu za Općinu Tivat

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 25. studenog 2020. - 9:53
Autor: 

U nastavku pročitajte  dopis, koji su Općini Tivat uputili   NVO Mladi Romi:

 NVO Mladi Romi koja 15 godina radi na unapređenju položaja RE zajednice u Crnoj Gori poslala je dopis Opštini Tivat radi učestvovanja u prijedlogu nacrta budžeta za 2021. godinu. Iako je budžet za godinu koja slijedi usmjeren ka stabilizaciji i štednji, NVO Mladi Romi nada se da će Opština imati sluha za pripadnike RE zajednice u Tivtu.

NVO Mladi Romi očekuje da će Opština  nastaviti realizaciju programa i mjera koje je predvidjela prethodna vladajuća struktura, ali i pristupiti rješavanju onih pitanja kojima se nije uopšte bavila, imajući u vidu da je sa Savjetom Evrope, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Opština Tivat potpisnica memoranduma o saradnji na programu ROMACTED - zajedničke inicijative Evropske komisije i Saveta Evrope usmjerenog ka obezbjeđivanju okvira za saradnju navedenih strana, a u  cilju promovisanja dobrog upravljanja i osnaživanja Roma i Egipćana na lokalnom nivou.

U dopisu koji je ova organizacija uputila Opštini, navodi se da je jedno od gorećih pitanja koje zahtijeva hitno rješavanje problem stambenog pitanja 35 porodica koje čine pripadnici RE populacije, nastanjenih u neuslovnim barakama u neformalnom naselju  7. jul, koje je u privatnom vlasništvu.

NVO Mladi Romi podsjeća da je Opština Tivat u Lokalnom akcionom planu za inkluziju Roma i Egipćana 2017-2021. kao jednu od mjera u oblasti stanovanja uključila poboljšanje kvaliteta i uslova života u neformalnim naseljima RE populacije 7. jul i Lovanja izgradnjom kolektivnih i individualnih stambenih objekata i adaptacijom postojećih.

Iz ove organizacije saopšteno je da su četiri romske porodice koje su živjele u barakama u naselju 7. jul tokom 2017. godine dobile stanove čiju su izgradnju finansirali Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke i njemačka humanitarna organizacija HELP-HILFE zur Selbsthilfe e.v, ali da nakon ovog projekta nije bilo mjera za unapređenje stanovanja koje su sprovedene u djelo.

U protekloj godini, kako navodi NVO Mladi Romi, budžetom Opštine Tivat za rješavanje stambenih pitanja RE zajednice bilo je planirano 500 hiljada eura koja nisu realizovana, a ova organizacija predlaže da se navedena sredstva planiraju i za 2021. godinu.

Iz NVO Mladi Romi su uvjereni da će novo rukovodstvo Opštine, od kojih ova organizacija ima velika očekivanja,  imati senzibiliteta prema RE zajednici, posebno u oblasti rješavanja stanovanja, s obzirom na to da većinu zaposlenih čine radnici Komunalnog preduzeća koji su korisni članovi društva.