Natječaj za prijavu projekata hrvatske manjine u Crnoj Gori

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 26. ožujka 2018. - 8:02
Autor: 

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori raspisuje J A V N I  N A T J E Č A J za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori u svrhu ostvarivanja financijske potpore za 2018.  godinu.

Sve zainteresirane udruge, ustanove i organizacije dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Rok za prijavu na natječaj je 16. travnja 2018. godine.

Javni natječaj

Obrazac prijave

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa voditelja projekta

Obrazac proračuna