Moć kulture: Kultura sjećanja – politike i prakse

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 25. listopada 2021. - 11:04
Autor: 

Fondacija Konrad Adenauer organizirala je konferenciju „Moć kulture: Kultura sjećanja – politike i prakse”, koja je održana od  22.10. do 24. 10.,  u Herceg Novom. Konferenciji su, na poziv organizatora, prisustvovale: Marija Starčević, rukovoditeljica Gradske biblioteke i čitaonice Kotor i Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica. Programski urednik konferencije, uvodničar i moderator panela bio je prof. mr. Janko Ljumović, sa Fakulteta dramskih umjetnosti Unverziteta Crne Gore. Konferenciju je otvorio direktor predstavništva za Srbiju i Crnu Goru Fondacije Konrad Adenauer Norbert Beckmann-Dierkes.

Cilj Konferencije je bio ponuditi platformu za dijalog i razmjenu teorijskih mišljenja i praktičnih iskustava s njemačkim, regionalnim i crnogorskim intelektualcima, povjesničarima, umjetnicima, političarima i predstavnicima civilnog društva, koji se na različite načine bave ovim važnim društvenim, sociološkim, kulturnim i političkim fenomenom XX. i XXI. st.

Na konfereneciji su u okviru četiri tematska panela: Europska vs. balkanska kultura sjećanja, Kultura sjećanja: slučaj Jugoslavija, Sjećanje i društveni poredak, Kultura sjećanja i umjetničke prakse izlaganja imali: dr. Michael Braun, odjeljenje za literaturu KAS, Njemačka; prof. dr. Tvrtko Jakovina, povjesničar, Hrvatska; dr. Tanja Petrović, antropologinja, Slovenija;  docent dr. Boban Batrićević, povjesničar, Crna Gora; Michael Martens, novinar i pisac, Njemačka; prof. Slobodan Selinkić, arhitekt, Srbija; dr. Višnja Kisić, povjesničarka umjetnosti, Srbija; prof. mr. Sehad Čekić, filmski producent, Cetinje; mr.  Miloš Vukanović, povjesničar, Crna Gora; Goran Danilović, Ujedinjena Crna Gora; Genci Nimanbegu, FORCA; Miodrag Lekić, DEMOS; Ervin Ibrahimović, Bošnjačka stranka; mr. Nemanja Batrićević, politikolog, Crna Gora; Tanja Miletić Oručević, kazališna redateljica, BiH; dr. Svetlana Racanović, povjesniačeka umjetnosti, Crna Gora; dr. Michael Groth, novinar, Deutschlandradio; Njemačka i prof. dr.  Slavica Stamatović Vučković, arhitektica, Crna Gora. U okviru konferencije organizirane su i dvije promocije knjiga i to 22.10. sa Michaleom Martensom, autorom knjige ,,U požaru svjetova – Ivo Andrić jedan evropski životi'' i 23.10.,  sa Slobodanom Selinkićem, autorom knjige,, Paviljon Serbia u Rimu 1911. - Modernizam, arhitektura i rana ideja jugoslovenstva'' i Bobanom Batrićevićem, autorom knjige ,,U kandžama jevrejske aždaje - Antisemitska propaganda u Crnoj Gori u Drugome svjetskom ratu''.