Javni poziv – kandidati za članove komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2021. godinu

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 29. siječnja 2021. - 10:14
Autor: 

Na osnovu člana 13 Odluke o financiranju sporta ( "Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 045/16, 051/18 ), predsjednik Općine Tivat objavljuje: J A V N I   P O Z I V za predlaganje kandidata za  članove Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2021. godinu.

Pozivaju se organi Općine Tivat i sportske organizacije sa sjedištem u Tivtu da predlože svoje kandidate za članove Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2021. godinu (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju će činiti predsjednik i dva člana, i to:

  1. Jedan predstavnik organa lokalne uprave nadležnog za sport
  2. Jedan predstavnik organa lokalne uprave nadležnog za financije
  3. Jedan predstavnik iz reda sportskih radnika.

Mandat Komisije je godinu dana.

Zadatak Komisije je da izvrši uvid u prijave podnesene na javni natječaj za sufinanciranje programa rada sportskih organizacija, izvrši procjenu programa i utvrdi visinu sredstava koja se dodjeljuju sportskim organizacijama, a skladu s kriterijima navedenim u članu 11 Odluke o financiranju sporta.

Pravo predlaganja kandidata - predstavnika iz reda sportskih radnika imaju sportske organizacije:

  • koje svoju djelatnost obavljaju na teritorij općine Tivat
  • koje su upisane u Registar sportskih organizacija, koje vodi Ministarstvo.

Predloženi kandidati trebaju posjedovati stručnost i iskustvo, kao i poznavati sportsku tematiku.

Prijedlog treba sadržati:

  • ime i prezime kandidata s kratkom biografijom i podacima o stručnoj spremi i radnom iskustvu
  • uvjerenje o prebivalištu (za predstavnika iz reda sportskih radnika)
  • pisanu suglasnost kandidata o prihvaćanju kandidature.

Prijava s kompletnom dokumentacijom iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti,  neposredno na Građanskom birou Općine Tivat ili putem pošte, na adresu: Općina Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg magnolija 1,  85320  Tivat,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno s 12.2.2021.godine).

Javni poziv se objavljuje na internet portalu Općine Tivat www.opstinativat.me, na oglasnoj tabli Općine Tivat, i na lokalnom javnom emiteru „Radio Tivat“.

Informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 8 do 15h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16A)  i na telefon:  (032) 661- 359.