MORSKO DOBRO - POZIV NVO DAN PLANETE ZEMLJE

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 31. ožujka 2014. - 9:06
Autor: 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva zainteresirane loklane NVO da predlože aktivnosti za zajedničko realiziranje povodom promoviranja međunarodne manifestacije "Dan Planete Zemlje" 2014. godine.
Pravo sudjelovanja na ovom Pozivu imaju lokalne nevladine organizacije registrirane u Crnoj Gori, isključivo sa sjedištem u primorskim općinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj), odnosno općinama obuhvaćenim zonom morskog dobra.

Cilj ovog Poziva je suradnja s nevladinim organizacijama i dobijanje najboljeg prijedloga za realiziranje lokalnih aktivnosti povodom obilježavanja 22. travnja, "Dana Planete Zemlje"- u svakoj od 6 primorskih općina, a koje imaju za cilj zaštitu obale, mora i podmorja.
Ovim pozivom je planirana dodjela financijskih sredstava za najbolje ponuđeno riješenje promoviranja "Dana Planete Zemlje" i to, za po jednu aktivnost u svakoj općini pojedinačno, u iznosu od bruto 500 eura.
Uvjeti koje moraju ispunjavati predložene aktivnosti
- Predložena aktivnost treba biti u duhu uređenja, čišćenja ili sanacije nekog područja u zoni obale, mora ili podmorja - Aktivnost treba da okupi što veći broj sudionika. Realiziranje aktivnosti mora biti isključivo vezana za zonu morskog dobra - Aktivnost se realizira tijekom jednog dana i to u perodu od 23. do 25. travnja 2014. godine. Rezultati aktivnosti moraju biti vidljivi i jasni odmah nakon završetka aktivnosti - Izvještaj sa fotografijama se dostavlja u roku od 5 radnih dana nakon završetka aktivnosti
Javni poziv traje do 03. travnja, a komisija Javnog preduzeća ocijenit će najbolje onu aktivnost, koja ima konkretan i vidljiv rezultat i u najvećoj mjeri afirmira zonu morskog dobra.
Rok za ocjenu ponuđenih aktivnosti za svaku općinu je najviše 5 radnih dana po isteku roka za prijavu, nakon čega će sve prijavljene nevladine organizacije biti obaviještene o rezultatima.