CRNA GORA PRVA PO OČEKIVANOJ STOPI RASTA TURIZMA U 2014.

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Utorak, 25. ožujka 2014. - 9:47
Autor: 

Svetski savet za turizam i putovanja (WTTC) svrstao je Crnu Goru na prvo mesto medju 184 zemlje u kojima je turizam strateška privredna grana, prema prognoziranoj stopi rasta turizma u 2014, navodi se u izveštaju WTTC.
Iz crnogorskog Ministarstva održivog razvoja i turizma priopćili su da je Crna Gora rangirana na prvo mesto i prema očekivanoj stopi rasta u narednom desetogodišnjem periodu.
Prema izveštaju WTTC-a, direktni i indirektni doprinos turizma i putovanja bruto domaćem proizvodu (BDP) Crne Gore iznosio je 714,2 miliona evra, ili 20 odsto BDP-a u prošloj godini. Za ovu godinu se prognozira rast prihoda od 13,2 odsto, kao i rast od 8,8 odsto prosečno godišnje u narednih 10 godina, odnosno 37,2 odsto BDP-a u 2024. godini, kazano je u Ministarstvu.

Turistički razvoj zemlje, kako su dodali, fokusiran je na privlačenje stranih investicija u cilju obezbedjenja dugoročnog turističkog razvoja, pa su uspešno valorizovane i neke atraktivne lokacije crnogorskog primorja.
Investicije u turizam i putovanja u prošloj godini, prema izveštaju WTTC-a, iznosile su 208,3 miliona evra ili 28 odsto ukupnih investicija, a za 2014. se predvidja rast od 14,3 odsto.
Za naredni desetogodišnji period prognoziran je rast investicija od 8,7 odsto prosečno godišnje, odnosno 549,6 miliona evra u 2024. godini, ili 52,3 odsto ukupnih investicija.
Iz Ministarstva su saopštili da su u prošloj godini turizam i putovanja direktno generisali 14,5 hiljada radnih mesta, odnosno 8,8 odsto ukupne zaposlenosti.
WTTC je rangirao Crnu Goru i na 135. mesto prema apsolutnoj veličini prihoda od turizma u prošloj godini, a na 36. mesto prema visini doprinosa BDP-u.