KREATIVNE RADIONICE U KC “NIKOLA ĐURKOVIĆ” KOTOR

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 14. ožujka 2014. - 9:47
Autor: 

Otvaranje kreativnih radionica pod sloganom PONESI SEBE biće u Kulturnom centru "Nikola Đurković" Kotor u subotu 15.3.2014. u 11 sati.
Radionice će početi sa radom 01. 4.2014. i do 15. 4.2014. će biti besplatne, kako bi djeca, mladi i svi zainteresirani mogli prepoznati svoje sklonosti.
Sve informacije mogu se dobiti dolaskom na otvaranje, gdje će prisutni voditelji radionica, animirati zainteresirane polaznike.

Umjetničke radionice treba prevashodno da budu namijenjene djeci, mladima u cilju obrazovanja, razvoja i kreiranja nove buduće publike, kao jednog strateškog nosioca građenja i razvoja kulturne politike Kulturnog centra "Nikola Đurković" , a samim time i grada Kotora.
Radionice koje je osmislio autorski tim Kulturnog centra, od kojih su neke aktivne, a neke tek počninju sa radom, imaju za cilj da odgovore na slijedeće potrebe:
- Doprinos stvaranju kulturnih navika kod djece i mladih;
- Kvalitetno obrazovanje za svu djecu i mlade, koji mobilišu integralne potencijale djeteta – tinejdžera;
- Unapređenje položaja i prava djece;
- Širenje kulture kroz različite programe i prožimanje umjetnosti kroz obrazovne, umjetničke i kulturne programe, u suradnji sa partnerima, kroz tematske večeri (debate, tribine, promocije, specijalističke seminare, predavanja, projekcije, obrazovno-kreativne kampove, radionice van Kotora), uspostavljanje mreže programa slobodne imaginacije.
- Organizacija multimedijalnih programa, susreti sa istaknutim umjetnicima i stavaraocima prema konceptu sinteze svih umjetničkih oblasti i žanrova, seminari za nastavnike likovnog vaspitanja, izrada slikarskih, vajarskih, grafičkih i drugih djela za naručioce, suradnja sa umjetničkim srodnim fakultetima i fondacijama.
Plan radionica:
Škola pjevanja
Voditeljica: Đurđa Petrović-Poljak
Preporučeni uzrast: 12+
Škola gitare
Voditelj: Božidar – Bobo Nikolić
Preporučeni uzrast: 10+
Likovna radionica
Voditeljice: Ivana Lazarević i Ana Zarubica
Preporučeni uzrast: 7+
Škola baleta
Voditeljica: Helena Aksamit
Preporučeni uzrast: 5+
Škola glume
Voditelj: Petar Pejaković
Preporučeni uzrast: 6+
Škola filma
Voditelj: Dušan Vuleković
Preporučeni uzrast: 14+
Kontakt telefon: 067 644 348
E-Mail kcradionice@gmail.com
Fb page: fb.me/kcradionicekotort