INSTITUTA ZA BILOGIJU MORA: U BOKI STALNO BORAVI OSAM DELFINA ALI UPOZORAVAJU NA OPASNOSTI KOJE IM PRIJETE

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 21. kolovoza 2013. - 21:12
Autor: 

U sklopu NETCET projekta istraživanja brojnosti populacija delfina metodom fotoidentidikacije koji se jednim dijelom finansira iz sredstava Europske unije, realizuje se na području Bokokotorskog zaliva i otvorenog mora Crne Gore, stručnjaci Instituta za biologiju mora iz Kotora utvrdili su da u vodama zaliva stalno boravi populacija od osam delfina.
Istraživački tim koji čine dr Mirko Đurović, dr Zdravko Ikica i Vladan Vuković, je ustanovio stalno prisustvo populacije tzv. dobrih delfina (Tursiops truncatus) od čega je 5 odraslih i 3 mladunca. Njihovo kretanje je zabilježeno na području cijelog zaliva.

"U toku istraživanja primijećeno je da, jedan ne mali broj plovnih objekata, u prvom redu velikih motornih jahti, se kreću kroz ova područja velikom brzinom, čime mogu da izazovu sudar sa delfininima i njihovo uginuće, te stoga apelujemo na sve, kako domaće skipere, tako i naše drage goste, da prilikom plovidbe kroz zaliv, maksimalno smanje brzinu i obrate pažnju na eventualno prisustvo delfina ispred njihovih plovila."- kazao je rukovodilac NETCET projekta u Institutu za biologiju mora dr Mirko Đurović.
Prema njegovim riječima, većina turista na jahtama i gliserima koji uoče prisustvo delfina "zastanu i uživaju da ih gledaju, ali većina to radi suprotno pravilima, kako bi na bezbjedan način uživali u njihovom posmatranju."
"Stoga su, u okviru NETCET projekta, štampani posteri za skipere brodova, gdje su jasno istaknuta pravila, kako i pod kojim uslovima možete posmatrati delfine a da to bude bezbjedno i za posmatrače i za njih. Osnovno pravilo jeste da ukoliko ih vidite, smanjite brzinu kretanja plovila, ustanovite smjer njihovog kretanja i onda se plovilom krećete se u njihovom smjeru paralelno sa njima, ne približavajući im se na udaljenost manju od 100 metara."- istakao je dr Đurović naglašavajući da je prisustvo delfina u zalivu turistička atrakcija, ali veliko bogatstvo sa prirodnjačko-ekološkog stanovišta, pa bi se svi trebali potruditi da zaštite i što manje uznemiravaju te pametne morske sisare.
Inače, istraživački tim kotorskog Instituta pozvao je i sve najmladje stanovnike Boke kotorske i turiste sa području Orahovca, Krašića, Bijele i drugih mjesta pred kojima je uočeno prisustvo delfina da, ako imaju mogućnost izlaska na more, posmatraju i uživaju u igri delfina, prije početka školske godine.
Prekjuče je pred plažom u Sutomoru, poznati barski ribar Marko Dabović pronašao ranjenu morsku kornjaču – glavatu želvu (Caretta caretta) koja je na glavi imala lakše povrede najvjerovatnije nastale od sudara sa nekim brzim plovilom. Dabović je kornjaču koja je na sebi imala i metalnu pločicu sa brojem što svjedoči da su je naučnici već ranije negdje tagovali, izvukao iz plićaka u kome se nalazila, čamcem odvezao dalje od obale na otvoreno more i pustio je, a o svemu su obaviješteni i stručnjaci kotorskog Instituta za biologiju mora.
Siniša Luković