DROBNIČ: "EUROPSKA UNIJA ZNA VAS VIŠE NEGO VI SAMI SEBE"

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 28. veljače 2013. - 14:34
Autor: 

Panel diskusija „Pretpristupni proces Crne Gore ka Evropskoj uniji" odžana je danas u palači "Bizanti" u sklopu projekta „EU znači DA" koji je organizirala NVO "Eko Centar Delfin" iz Kotora i NVO "Novi Horizont" iz Ulcinja, u suradnji sa Delegacijom Europske unije u Crnoj Gori.
O pretpristupnom procesu Crne Gore ka Europskoj uniji govorio je šef Delegacije Europske unije u Crnoj Gori - veleposlanik Mitja Drobnič i gradonačelnica Kotora Marija Ćatović.
Gradonačelnica Kotora Marija Ćatović otvarajući skup izrazila je nadu da će se upravo kroz diskusiju doći do zaključka da je priključenje Europskoj uniji pravi i jedini okvir budućnosti i napretka Crne Gore.

"Pred našom državom zahtjevan put i istrajan rad u različitim segmentima. Svjesni smo da treba raditi na suzbijanju sive ekonomije, svih vidova korupcije i organizovanog kriminala, na aktivnostima za dalje jačanje nezavisnosti i efikasnosti sudstva te promovisanju i poštovanju ljudskih prava. Prioriteti Vlade Crne Gore su u tom pravcu poznati i jasno definisani, kako na spoljnom tako i na unutrašnjem planu. Crna Gora teži da postane demokratsko društvo u punom kapacitetu tog pojma.
Kotor je član velikog broja internacionalnih asocijacija sa prijateljskim i bratskim gradovima u Srbiji, SAD, Hrvatskoj, Italiji, Kini, Portugaliji, Mađarskoj pa smatrama da i na lokalnom planu možemo značajno da doprinesemo putu ka evropskoj porodici naroda"" – kazala je Ćatović.
Šef Delegacije Europske unije u Crnoj Gori veleposlanik Mitja Drobnič istakao je kako Europska unija uprkos mnogim problemima sa kojima se susreće, pokazala se kao uspješan projekat. Danas je čini specifičan sistem pravila i dogovora koji omogućavaju državama da stvore mnogo bolje uslove za ekonomski razvoj, nego što bi to zasebno mogle da učine- istakao je Drobnič.
"Pregovara se formalno sa državama članicama, a Europska komisija igra ulogu nekog ko pomaže državi kandidatu na putu priključenja Europskoj uniji. Sastavni dio procesa integracija nisu samo pregovori. Europska unija nije besplatan klub i članstvo u ovoj organizaciji ne znači "kucanje na nebeska vrata" već donosi nove mogućnosti koje država treba da iskoristi. Svaka država kojoj je pružena šansa je to učinila pa sam ubijeđen da će isto biti i sa Crnom Gorom. No, treba biti spreman za korišćenje mogućnosti koje se pružaju" – kazao je Drobnič.
Treba zatvoriti ukupno 35 poglavlja koja uopšte nijesu laka a posebno pitanje pravosudnog sistema i ekologije koja su izuzetno zahtjevna. Začajna sredstva kroz projekte Crna Gora će dobiti kroz strukturalne fondove koji znače uravnoteženje ravnomjernog razvoja države. Od iduće godine sredstva za projekte EU će dodjeljivati Crnoj Gori koja će sama odlučivati o raspodjeli tih sredstava za projekte koji to zaslužuju.
"Proces ulaska u Europsku uniju je kompleksan i težak, Europska unija zna Vas više nego Vi sami sebe"- zaključio je Šef delegacije Europske unije veleposlanik Mitja Drobnič.