ZELENI TRAŽE PRIMJENU ZAKONA ZA NALJEŽIĆE

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 16. lipnja 2012. - 10:17
Autor: 

NVO "Green Home" i Ekološki pokret "OZON" pozvali su juče Ministarstvo ekonomije da poštuje Zakon o rudarstvu i Izjavu o raskidu ugovora o koncesiji na eksploataciju tehničkog građevinskog kamena ležišta „Nalježići" i postupi u skladu sa svojim nadležnostima. U zvaničnom sapoštenju se kaže:
"NVO Green Home i Ekološki pokret ,,OZON" pozivaju Ministarstvo ekonomije da poštuje članove 69, 70 i 71 Zakona o rudarstvu („Sl. list CG" br. 65/08), odnosno Izjavu o raskidu ugovora o koncesiji na eksploataciju tehničkog građevinskog kamena ležišta „Nalježići" broj 01-349/1 od 02.02.2012. godine i postupi u skladu sa svojim nadležnostima.

Imajuću u vidu sve što se dešavalo oko kamenoloma ,,Nalježići", te napore mještana MZ Gornji Grbalj da se izbore za kvalitetniju životnu sredinu i poštovanje važećih zakona, što je konačno uslovilo i raskid ugovora o koncesiji, smatramo neprihvatljivim što se nije obezbijedila efikasna primjena zakonskih propisa koji se tiču sanacije i rekultivacije prostora, odnosno predaje cjelokupne dokumentacije vezane za rudarske planove i skice, mjeračke knjige i dr, u roku od tri mjesecanod dana obustave radova.
Objašnjenje koje je resorno Ministarstvo dalo MZ Gornji Grbalj da se, citiramo ,,ušlo u proceduru postupanja po prigovoru", zbog tvrdnji JKP Kotor da je ugovor raskinut jednostrano i neosnovano, te zahtjeva Predsjednice opštine Kotor Marije Ćatović da se Izjava o raskidu ugovora stavi van snage, za nas kao ni za mještane nije prihvatljiv razlog zašto se nakon više od četiri mjececa od dana donošenja Izjave o raskidu ugovora nije obezbijedila primjena navedenih članova Zakona o rudarstvu.
Naročito smo nezadovoljni zbog činjenice da se sa nivoa centralne vlasti konstantno plasira informacija o nepostojanju kapaciteta na lokalnim nivoima za efikasnu primjenu važećih zakona usled čega im se dopušta kontinuirano ignorisanje zakonskih odredbi koje bi trebalo da važe jednako za svakoga.
Naša poruka je jasna ili dajte lokalnim upravama i Javnim komunalnim preduzećima imunitet da za njih ne važe zakoni ili se postarajte da se u ovom konkretnom slučaju efikasno primjeni Zakon o rudarstvu i zaštiti javni interes."
NVO Green Home
Ekološki pokret ,,OZON"