PETICIJOM PROTIV ŠIRENJA JADRANSKE MAGISTRALE

Time to read
2 minutes
Read so far

Srijeda, 30. svibnja 2012. - 14:18
Autor: 

Grupa građana iz Tivta pokrenula je potpisivanje peticije protiv planiranog proširenja Jadranske magistrale na potezu od Gradiošnice do Donje Lastve. Planom je predviđeno izgradnja četri brze trake kroz grad. Prenosimo integralni tekst peticije.

PETICIJA
PROTIV PLANIRANOG PROŠIRENJA MAGISTRALE
ZAHTJEVI
1. Da se odustane od planiranog proširenja magistrale u Donjoj Lastvi i izvrši odgovarajuća izmjena u nacrtu – prijedlogu DUP-a Donja Lastva.
2. Da se obustavi realizacija projekta avenije na relaciji Gradiošnica – Donja Lastva, do usvajanja novog projekta zasnovanog na kvalitetnoj stručnoj studiji, sa procjenom uticaja na životnu sredinu i to u zakonskom i transparentnom postupku.
OBRAZLOŽENJE
1.
Smatramo da planirano nametnuto rješenje proširenja magistrale, pretvaranjem sadašnje saobraćajnice u saobraćajnicu avenijskog tipa sa tri i četiri kolovozne trake na području Donje Lastve, nije ni optimalno ni potrebno. Prijedlog možda privremeno i zanemarivo malo, ublažava neke saobraćajne probleme u špicevima turističke sezone, ali ih ne rješava do izgradnje zaobilaznice. Ovakvom saobraćajnicom ubrzanje tranzita na ovoj dionici je mjerljivo sekundama ali je moguća šteta trajna. Nisu u pitanju samo ugrožene kuće, poslovni objekti i pristupne površine za njihovo korištenje, već i trajna nefunkcionalnost podređena prolaznicima u tranzitu a ne građanima, malim preduzetnicima, gostima i turistima.
Apsurd je da zona sa mješovitom i poslovnim sadržajima oslonjena na saobraćajnicu, ovakvim rješenjem postaje nepristupačnija nego što je sada - zona kroz koju se samo prolazi, jer se nema gdje stati i parkirati. Posebno je zabrinjavajuće da planeri nisu imali dovoljno osjećaja za kompletnu urbanističku kompoziciju sa vrijednom i zaštićenom ambijentalnom cjelinom i turističkim potencijalom Donje Lastve, koja ovakvim rješenjem biva zgažena, izolovana i degradirana.
Donosiocima političkih i investicionih odluka predlažemo da svoju energiju u trošenju naših para usmjere na hitno rješavanje kanalizacije i uređenje obale u Donjoj Lastvi, a što se tiče magistrale bili bi zadovoljni da riješe pitanje trotoara, proširenja za autobuska stajališta i javna parkirališta, u čemu nisu bili uspješni već decenijama.
2.
Pored navedenog, posebno zabrinjava i netransparentnost i nezakonitost u cijelom postupku. Urađen je izvedbeni projekat saobraćajnice koji zapravo ne primjenjuje niti jedan od važećih planova i nije javno objavljen, pa se čak i sada zainteresovani građani upućuju na zakon o slobodnom pristupu informacijama da bi pogledali projekat.
Namjera je da se počne sa njegovom realizacijom iako još niti jedan DUP koji se nalazi u zoni saobraćajnice nije usvojen nakon usvajanja PUP-a (prostorno urbanističkog plana) opštine Tivat, 2010 g. (i on je nerealan, što je promaklo kod njegovog usvajanja jer nije bilo detaljnih grafičkih priloga koji bi pokazali što to stvarno znači, mada je predviđao prilagođavanje situaciji na terenu – znači kroz usvajanje novih DUP-ova). Najsvježije usvojen DUP je Tivat centar (2007 g.), dok je na ostalom području još uvijek važeći DUP iz 1988 g (oba i pored sličnih dimenzija punog profila predstavljaju suštinski drugačije rješenje). Tako se na kraju dolazi do rješenja po mjeri tranzitnih prolaznika, i po volji političara-urbanista, čija su mjerila uspjeha širina i dužina avenija koje su sada u modi, a ne stvarne potrebe građana uklopljene sa potrebama razvoja na kvalitetan i održiv način.
Napomena: peticiju mogu potpisati svi građani koji je podržavaju bez obzira na mjesto stanovanja. Informacije na tel. 067 853 859 - Peticija se može potpisati narednih dana u cvjećari "Nina" u Donjoj Lastvi, ili kod aktivista, koji će biti u gradu.