„Bez cukra molim“ sa Slavkom Krstovićem

Emitirano: 
Subota, 06. svibnja 2023.

Novinar i publicist,  koji aktualizira  prošlost.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore