Otvaranje izložbe o nematerijalnim kulturnim dobrima u Kotoru

Time to read
2 minutes
Read so far

Petak, 06. prosinca 2019. - 8:37
Autor: 

Dokumentarna izložba „Nematerijalna kulturna dobra Crne Gore” otvorena je u kotorskoj Galeriji solidarnosti, čime je započela međunarodna konferencija „Nematerijalna kulturna baština Boke Kotorske”, koja se održava u organizaciji Općinske javne ustanove „Muzeji” Kotor, a uz podršku Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Općine  Kotor i Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Aleksandar Dajković, generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu, otvarajući izložbu, u ime Ministarstva kulture Crne Gore, zahvalio je Općini Kotor i Općinskoj javnoj ustanovi „Muzeji” Kotor što su, priređujući izložbu i međunarodnu konferenciju, uputili i podsjetili na nematerijalno nasljeđe, najosjetljiviji dio naše kulturne baštine.

„Prema kulturnoj baštini nas obavezuju brojna materijalna i nematerijalna kulturna dobra, koja se nalaze na teritoriji Crne Gore, a koja ukazuju na bogatu istoriju i tradiciju , kao i na djelovanje različitih kultura koje su na ovom prostoru ostavile neizbrisiv trag. Viševjekovna kulturna prožimanja učinila su da Crna Gora izgradi osobenu tradiciju njegovanja i poštovanja različitosti koja je, bez obzira na brojne izazove i burnu prošlost, prepoznata kao tradicija multikulturalnog i multikonfesionalnog sklada”, kazao je Dajković, podsjećajući da je Bokeljska mornarica prvo nematerijalno kulturno dobro Crne Gore kandidirano  za upis na reprezentativnu listu UNESCO-a.

Autori/ice izložbene postavke o zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrima od nacionalnog i lokalnog značaja  su Anastazija Miranović, Branko Banović, Mileva Pejaković-Vujošević, Tanja Vujović, Tanja Rajković i Danijela Đukić. Povod za organiziranje  izložbe i konferencije jeste deset godina od ratificiranja Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine.

„Integrisanje zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa u održivo razvojne planove, zakone i programe na svim nivoima, jačanju institucionalnih okvira za pomoć u zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa i poboljšanju monitoringa u implementaciji Konvencije ujedno su i pokretačka snaga mnogih elemenata odnosno lokalnih zajednica, grupa i/ili pojedinaca u obezbjeđivanju transmisije i prepoznatljivosti tradicije od značaja“, kazala je Danijela Đukić, etnologinja –antropologinja  u OJU “Muzeji” Kotor.

Slađana Mijanović, vd direktorice Općinske javne ustanove „Muzeji” Kotor, istakla je “kako izložba predstavlja Crnu Goru i Boku Kotorsku, a konferencija naučni pogled na bokeljsku živu kulturu čiji život broji vjekove i milenijume”.

“Iz tame vjekova do danas tako smo čuvali i sačuvali i kulturu i tradiciju i identitet ovdašnjih ljudi, vrlo delikatne osobenosti ovdašnjeg svijeta koji je živio u kulturnoj, nacionalnoj i vjerskoj raznolikosti, i dugoj i istrajnoj tradiciji održavanja autentične kulturne baštine. Kao što se Kotorani i Kotoranke ponose Bokeljskom mornaricom čije trajanje, kako se vjeruje, seže do 9. vijeka, kao što poštuju drevnu Fašinadu iz 15. i Gađanje kokota iz 17. vijeka, kao što stari karneval i Bokeljsku noć doživljavaju dijelom ne samo gradskih već i ličnih i porodičnih priča, tako je na našoj struci i opštinskoj i državnoj administraciji da učine sve kako bi nematerijalnu kulturnu baštinu zaštitili i sačuvali kao kucajuće srce ovog kraja”, naglasila je Mijanović.

U glazbenom  dijelu programa sudjelovala je ženska klapa „Bisernice Boke”, koja je ove godine proslavila četrdeset godina rada, na čemu je njezinoj voditeljici Vlasti Mandić, dobitnici ovogodišnje Novembarske nagrade, od strane OJU “Muzeji” Kotor upućena posebna zahvalnost. Moderatorica večeri bila je Biserka Milić.

Međunarodna multidisciplinarna znanstvena  konferencija „Nematerijalna kulturna baština Boke Kotorske: stanje, izazovi, potencijali” nastavlja se 6. i 7. 12., nizom predavanja eminentnih stručnjaka s prostora bivše Jugoslavije.