Natječaj za najbolji suvremeni domaći dramski tekst

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 17. travnja 2020. - 12:12
Autor: 

JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor u saradnji s Općinom Kotor raspisuje Natječaj za najbolji suvremeni domaći dramski tekst.  Tematski okvir inspiriran je stihovima crnogorskog pjesnika Vitomira Vita Nikolića: „Zaustavite planetu, ja hoću da izađem“. Natječaj  je otvoren od 1.5. do 1.7. 2020. godine.  Cilj Natječaja je razvoj dramske literature u Crnoj Gori. Pravo sudjelovanja imaju dramski pisci - autori/ice koji su državljani/ke Crne Gore. Za ovaj natječaj autori/ice mogu kandidirati samo drame koje prethodno nisu publicirane i izvođene. Autori/ice mogu kandidirati najviše dvije drame.

Tekstovi se dostavljaju na adresu:  JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, ul. Obala bb, 85330 Kotor, Crna Gora.

„Autori/ke predaju dvije zasebne koverte. U jednoj koverti (na kojoj treba da piše: Konkurs za najbolji savremeni domaći dramski tekst) neophodno je dostaviti dramski tekst/dramu u tri (3) štampana primjeraka, koji mora biti potpisana šifrom (bez navođenja imena autora/ke), kao i CD sa kopijom nepotpisanog teksta, ali označenog šifrom u PDF formatu. U drugoj koverti (na kojoj treba da piše: „Šifra“), uz naziv šifre neophodno je napisati ime i prezime autora/ke teksta koji je potpisan tom šifrom i kontakt podatke autora/ke (broj telefona i adresa stanovanja).Dodjeljuje se nagrada za najbolji dramski tekst koja se sastoji od plakete i novčanog dijela u iznosu od 1.500,00 eura. O najboljem dramskom tekstu odlučivaće stručni, tročlani žiri. Nagrada će biti uručena na Dan Opštine Kotor – 21. novembra, 2020. godine.JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor ima pravo praizvedbe prvonagrađenog dramskog teksta tokom naredne dvije pozorišne sezone, vremenski polazeći od datuma proglašenja rezultata Konkursa, kao i prevod na engleski jezik. Autor/ka prvonagrađene drame ustupa svoja autorska prava JU Kulturnom centru “Nikola Đurković” Kotor bez nadoknade.  Takođe, autor/ka nagrađene drame se odriče autorskih prava u slučaju objavljivanja nagrađenog dramskog teksta u specijalizovanoj publikaciji i ediciji Izdavačke djelatnosti Nikšićkog pozorišta: časopisu „Pozorište“ i ediciji „Drame“koja će biti publikovana u saradnji sa JU KC „Nikola Đurković“- Kotor“ – stoji u najavi natječaja.