Životne barijere - nove stope oporezovanja direktno ugrožavaju materijalnu egzistenciju vlasnika

Time to read
2 minutes
Read so far

Srijeda, 04. studenog 2015. - 10:59
Autor: 

U cijelosti vam prenosimo priopćenje Hrvatske građanske inicijative:

HGI Vjerni Tivtu, želi podsjetiti javnost da je prije ravno godinu dana ispred kluba odbornika podnesen prijedlog i amandmani na izmjene zakona o oporezivanju, pogotovu za dijelove gdje su nepokretnosti lokalnog stanovništva van ikakve mogućnosti valorizacije. Zahtjev za izmjene tj. smanjivanje stope oporezivanja te samih koeficijenata zona u kojim se nalaze nepokretnosti pratila je peticija od preko 300 potpisnika direktno ugroženih ovakvim odlukama. Naravno,na odboru pred samu sjednicu Skupštine odbijeni su zahtjevi pa redom i amandmani kao neosnovani.
Godinu dana nakon toga stavlja se na javnu raspravu Nacrt „nove" Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti. Sam prijedlog Nacrta direktno ugrožava dalju opstojnost dugogodišnjih,višedecenijskih pa i višestoljetnih imaoca i nasljednika nepokretnosti.
Porez na stambeni dio koji se dosad plaćao po novoj odluci raste za četrvrtinu vrijednosti tj. povećanje je 1,27 puta. Zemljište bilo kakve kategorije,kulture plaćaće se 2,5 puta više nego do sada. Građevinsko zeljište koje kao takvo možda niste željeli ali je Dup-om usvojeno ide na 0,4% a ako ga niste priveli namjeni 0,75% na obračun oporezivanja. Podrumi,garaže i pomoćni objekti 1,7 puta će se više oporezovati.
Pitanje je i oko "kaznenih" odredbi za ne stavljanje zemljišta u funkciju. Tu je jasno kako se hoće sve one koji imaju velike površine zemljišta da natjeraju da ga koriste. I, to je u jednu ruku ok,ali sa druge strane to je protiv interesa starosjedilaca koji će na taj način biti prisiljeni da prodaju zemlju jer neće moći da plaćaju poreze. S druge strane se investitorima omogućavaju sve povlastice i manje stope poreza. Ponovimo, stopa za objekte u izgradnji je 0,25%, za stanovanje 0,28%, za poslovne objekte je 0,40%. Ovo ukazuje pogodovanju samo jednoj vrsti biznisa i betonizaciji, dok istovremeno dovodi lokalno stanovništvo u položaj neizdrživog nameta i otežanog obavljanja drugih poslovnih aktivnosti.
Da li jecilj ovoga Zakona, betonizacija i davanje maksimalnih povlastica nekome ko gradi stanove, a maksimalno otežavanje pozicije onoga ko u Tivtu živi i obavlja djelatnost.
Takodjer se u nepovoljan položaj dovode oni koji su već platili komunalije. Zašto oni sada moraju plaćati vecu stopu poreza?
U suštini najbolje bi bilo da se razdvoje kategorije onih koji zemljište drze u vlastništvu porodice duži vremenski period (naprimjer 10+ godina) i da oni plaćaju jednu stopu, a da oni koji kupuju radi spekulacije i/ilil dalje prodaje prvih 10 godina plaćaju veću stopu poreza. Uz to bi trebao da se napravi presjek onih koji su platili komunalije i da oni plaćaju nižu stopu od onih koji su oslobodjeni komunalija, koji bi bili u kategoriji većeg poreznog opterećenja.
Jasno je kako promjene idu sa minimalnim stopama koje nalaže novi Zakon ali i one iziskuju velike promjene i drastičan udar na životni standard stanovništva.
Pozivaju se na Zakon po kojem stopa od 1.1. 2016 mora biti min 0,25%. I to je opravdanje, ali zanima nas koliko je općina u Crnoj Gori do sad promjenilo stope oporezivanja?
Da li je cilj svega jedna nespretna ali ni najmanje bezazlena izjava dvoje službenika lokalne uprave da se onima koji neće moći plaćati porez oduzme nepokretnost i prepiše na ime duga općini?!
HGI Vjerni Tivtu, kao i do sada neće podržati i glasati za ono što šteti lokalnom stanovništu i nastojaće svojim djelovanjem zaštiti pravo na svojinu i život.

Tivat, 03.11.2015.
Klub odbornika HGI-VJERNI TIVTU
Ilija Janović, predsjednik