Webinar – „Ruralni i kulturni turizam u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj“

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 25. veljače 2021. - 13:23
Autor: 

Danas, 25. 2. 2021. godine održan je webinar na temu „Ruralni i kulturni turizam u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj“ u organizaciji kompanije Veselinov Tourism Consulting (VTC). U okviru vebinara predstavljeni su rezultati istoimene studije, čiji je autor Nikola Kovačević, konsultant za istraživanje tržišta i obradu podataka u agenciji Insight Out. Pomenuta studija je za cilj imala procjenu potencijala ruralnog i kulturnog turizma u sve tri zemlje, unaprjeđenje buduće suradnje između Srbije, Hrvatske i Crne Gore i uspostavljanje balkansko-regionalne ponude za strane i domaće turiste.

Prema istraživanju 40% cjelokupnog europskog turizma čine određeni oblici kulturnog turizma koji istovremeno prezentiraju povijesne  lokalitete, promoviraju tradiciju i donose prihod malim poduzećima. Kulturni turizam predstavlja putovanje turista u cilju posjećivanja atrakcije destinacije kao što su umjetnički događaji, arheološki lokaliteti, muzeji, sajmovi i sl., ali podrazumijeva i upoznavanje života lokalnog stanovništva, lokalne gastronomije, posjetu selima i upoznavanje lokalnih tradicija. Utvrđeno je da kulturni turizam snažno doprinosi razvoju lokalnih ekonomija, ali ono što je također neophodno istaći jeste da 90% kulturnih ruta u Europi prolazi kroz ruralna područja. Zbog toga je korelacija između ruralnog i kulturnog toliko bitna za turističke organizacije i turističke agencije.

 Kada je riječ o eko-turizmu, neophodno je predstaviti održive aspekte i kulturnog i seoskog turizma sa referencama na socio-kulturne, ekonomske i ekološki prihvatljive okolnosti.

Sprovedeno istraživanje pokazuje ključne asocijacije zajedničke za sve tri zemlje, a to su:

1. Odlična autentična hrana; 2. Povijesna mjesta i kultura; 3. Aktivnosti na otvorenom/spokojna i netaknuta priroda (i more i kopno) i 4. Ljubazni i gostoprimljivi ljudi.

54% ispitanika Crnu Goru povezuje sa ‘mirnom i netaknutom prirodom’, a na drugom mjestu je ‘odlična autentična hrana’ sa 42%. Komplet prvih 3 sa 34% je ‘ljubazni i gostoprimljivi ljudi’. Vrijedi spomenuti ‘Sportovi na vodi’ kao četvrtu asocijaciju sa 31%, s obzirom na to da je obala Jadranskog mora glavna turistička atrakcija ove destinacije. Na kraju, 41% ispitanika koji bi za svoje sljedeće putovanje izabrali ‘aktivnosti na otvorenom’, također bi izabrali Crnu Goru kao svoju sljedeću destinaciju, podaci su iz studije.

 Na pitanje što će izbjegavati prilikom izbora destinacije na prva dva mjesta su nebezbjedne i destinacije koje se fokusiraju na masovnom turizmu, a na trećem mjestu je kliše turizam što znači da će turisti tražiti nove destinacije sa tradicionalnim i autentičnim proizvodima.

 Direktorica Turističke organizacije Tivat Danica Banjević je uzela sudjelovanje  u okviru drugog dijela vebinara, na panel diskusiji na temu: „Iskustvo turističkih organizacija iz regiona tokom 2020-e i planovi za predstojeću sezonu“. O spomenutoj temi govorili su i: Manuela Hrvatin – predstavnica Istra Inspirit i Miloš Rađen ispred Turističke organizacije Zapadne Srbije. Direktorica Banjević tijekom panela govorila je o aktivnostima koje je TO Tivat sprovela tijekom prethodne godine, a tiče se održivog turističkog razvoja i planovima u narednom periodu naročito u dijelu uvezivanje kulturnog i ruralnog turizma na poluostrvu Luštica u suradnji sa TO Herceg Novi. Sudionici webinara su bili predstavnici turističke privrede Srbije, Hrvatske i Crne Gore.