"Vikend u znaku nasljeđa" u Kotoru i Gornjoj Lastvi

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 23. listopada 2017. - 10:59
Autor: 

Podržavajući Inicijativu Bokobran, NVO Naša akcija iz Kotora i Kulturno-zavičajno udruženje Napredak Gornja Lastva iz Tivta organiziraju Vikend u znaku nasljeđa:

28. listopada- Kotor, Palača Bizanti, u 11h i 29. listopada  - Tivat, Gornja Lastva, s  početkom u 9h .

Dvodnevna manifestacija, sa fokusom na graditeljsko, napose arheološko nasljeđe i mobiliranje zajednice u prepoznavanju, zaštiti i valorizaciji kulturnog pejzaža, na tragu je glavnog cilja projekta StroNGO - da doprinese razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki kotorskoj. 

Inicijativa Bokobran je neformalno udruženje građana koje se, kroz konkretne akcije, želi predstaviti kao platforma za suradnju pojedinaca, profesionalaca i organizacija, a u cilju prepoznavanja, zaštite i razvojne valorizacije prirodnih, kulturnih i kulturoloških vrijednosti Boke kotorske.

Vodeći partner u projektu StroNGO je Centar za održivi prostorni razvoj Expeditio Kotor, a projekt je IPA EU 2014 Civil Society Facility Montenegro, posredstvom Izaslanstva Europske unije u Crnoj Gori.

 "Fokus stručno-naučnog aspekta manifestacije je skrenuti pažnju javnosti na brojne riziko faktore koji prijete kulturnom pejzažu Boke kotorske, sa fokusom na arheološki pejzaž, koji nam bukvalno nestaje pred očima, velikim dijelom neprepoznat i u krovnom nacionalnom dokumentu za ovu oblast- Arheološkoj karti Crne Gore. Na subotnjoj konferenciji Arheološki pejzaž- “kamenje spoticanja”, uz arhitektu Aleksandru Kapetanović iz Expeditio, govore naši eminetni arheolozi- dr. Jovan Martinović,  mr. Vilma Kovačević, mr. Miloš B. Petričević, pasionirani istraživač prošlosti Tivta, Dragan Rajčević, muzeolog i povjesničari Filip Bubalo iz NVU 4 GRADA DRAGODID, Šapjane, Hrvatska, te arhitekt Vuk Čvoro iz NVO Sinergija Herceg Novi. Cilj konferencije je isticanje značaja i potrebe očuvanja  kulturnog pejzaža, kao i značaja uključivanja zajednice u procese rekognostificiranja, zaštite i adekvante valorizacije graditeljskog nasljeđa".

Dok je prvi dan manifestacije otvoren za svu zainteresiranu javnost, program je drugog dana fokusiran na edukaciju, radnu aktivnost i osvjećivanje mladih, te nazvan Nasljeđe za mlade. U Gornjoj Lastvi nas očekuju predstavnici partnerske organizacije KZU Napredak i cjelodnevna radionica za mlade u društvu Filipa Bubala, jednog od pokretača i vrijednog aktiviste udruge Dragodid. Dragodid je temeljnim radom, širokom mobilizacijom volontera, te širenjem znanja zidanja u suho, imao značajnu ulogu u zaštiti suhozidne baštine na nivou cijele Hrvatske, što danas ovu zemlju čini koaplikantom za UNESCO zaštitu umijeća zidanja u suho kao nematerijalne kulturne baštine Mediterana. Osim što će učiti osnove tehnike suhozidanja, mladi će u Gornjoj Lastvi imati priliku i za diskusiju o svim prethodnim i stečenim znanjima na temu Očuvanje i značaj kulturnog nasljeđa na okruglom stolu koji će moderirati predsjednica NVO Naša akcija, Patricia Pobrić.