Tivat - uskoro nova turističko-informativna signalizacija

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Petak, 02. kolovoza 2019. - 8:26
Autor: 

Tivat će uskoro dobiti novu turističko-informativnu signalizaciju, ukupno 440 tabli na poluportalnim nosačima na 85 lokacija. Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke, za nabavku i ugradnju turističke signalizacije je objavljen 23. 7., a otvaranje je zakazano za 14. 8, a . procijenjena vrijednost posla je 40.000 eura.

Izvođač je dužan osigurati, dopremiti i montirati turističko-informativne table s retroreflektirajućom  folijom klase 2, na aluminijskoj podlozi.

Nove, putokazno turističko – informativne table u Tivtu projektirane su u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu isticanja turističke signalizacije na putevima, a korišteni su i primjeri dobre prakse iz okruženja. Postojeća turističko informativna signalizacija na teritorij Općine Tivat je postavljena 2005. godine na osnovu Projekta turističko informativne signalizacije, koju je izradio MonteCEP.  Tada je projektirano  ukupno 324 znaka putokazne signalizacije.

Postojeća turističko - informativna signalizacija je u relativno lošem stanju, dio postavljenih znakova turističke signalizacije je neupotrebljiv i ne vrši funkciju, neki znakovi nedostaju, neki su oštećeni, neki zaklonjeni, neki su projektirani  mimo standarda i kao takvi postavljeni. Pored toga  u međuvremenu je  došlo do izmjene u sadržajima, kao i do izmjene režima prometa na pojedinim dijelovima ulične mreže.