Tivat - Natječaj za podršku ženskom poduzetništvu

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 06. svibnja 2020. - 17:07
Autor: 

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom poduzetništvu raspisuje prvi Javni natječaj  za raspodjelu sredstava iz budžeta Općine  opredijeljenih za podršku ženskom poduzetništvu  za 2020. godinu.

„Na konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Tivat namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis mogu da se prijave žene koje su kao fizička lica registrovane kod nadležnih organa za obavljanje privredne djelatnosti, žene preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa – osnivač, jedan od osnivača ili izvršni direktor preduzeća sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Tivat. Društvo/preduzetnica može konkurisati sa najviše dva biznis plana, a može biti podržana za razvoj samo jednog biznis plana. Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za biznis plan ne može iznositi više od 50% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu. U budžetu Opštine Tivat je za tu namjenu raspoređeno je  5.000,00€.  Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 30 dana od dana njegovog objavljivanja na sajtu Radio Tivta i web stranici Opštine Tivat (www.opstinativat.me), odnosno od srijede, 06.05.2020. do petka  05.06.2020. godine. Prijava na konkurs se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu na propisanom obrascu i predaje na pisarnici Opštine Tivat (Zgrada Opštine Tivat, Trg magnolije bb, I sprat).

Za sva dodatna pitanja, kontakt osoba je:

Petar Vujović – Predsjednik Komisije 032 661 347 ili 661-309

e-mail: preduzetnistvo@opstinativat.me “.