Tiskana publikacija „Rimokatoličke crkve na području Općine Tivat“

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 10. siječnja 2019. - 11:14
Autor: 

Iz tiska je izišla publikacija „Rimokatoličke crkve na području Općine Tivat“. Izdavač je Župni ured Tivat, a autor tekstova je don Milidrag Janjić. 

Ova vrijedna publikacija sadrži opis 34 crkve i kapelice te ima za cilj „da se na jednom mjestu nađu sve crkve i kapelice s ovog područja da bi  vjernici, znanstvenici, proučavatelji mogli lakše služiti s njom“. Kako don Milidrag Janjić ističe u publikaciji crkve predstavljaju „ svjedoke  prošlosti i ukazuju nam na genezu dešavanja i razvoja kulture na ovim prostorima. U njima se nalaze značajna pokretna kulturna  dobra: slike, ikone, skulpture, grafike,  knjige, tekstil i crkveni mobilijar. Takođe, mora se napomenuti da je kult Bogorodice puno zastupljen. Posvećene su joj crkve, oltari, slike skulpture“.

Autori fotografija su Vlado Trapara, Mihail Miko Đuričić i Dušica Kovačević, a sponzori  Biskupski ordinarijat, Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore , Hrvatska građanska inicijativa i dr.

 Ova publikacija predstavlja vrijednost za sve one koji žele više naučiti i upoznati se s povijesnim činjenicama. Možda će ova značajna publikacija potaknuti i druge svećenike da se sve crkve  i kapelice objedine u jednu monografiju Kotorske biskupije. Na taj način bi veliki broj ljudi, a posebno onih koji nisu odavde,  imao priliku susresti se  s kulturno -  povijesnim nasljeđem Boke.

Publikacija je izišla  u tiražu od 600 primjeraka.