Realizacija projekta „SHAREMED”

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 10. studenog 2020. - 17:17
Autor: 

Kao jedan od deset partnera iz osam mediteranskih zemalja koji realiziraju projekt „SHAREMED” (Sharing and enhancing capabilities to address environmental threats in Mediterranean Sea- Razmjena iskustava i osnaživanje kapaciteta za pružanje odgovora na prijetnje po ekosistem Mediterana), Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru nastavlja s implementacijom projektnih aktivnosti, iako se one uslijed pandemije COVID-19 najvećim dijelom odvijaju online.

Rukovodilac projekta s Instituta za biologiju mora dr. Slavica Petović ističe da je cilj projekta SHAREMED da poveže i poveća sposobnosti mediteranskih, regionalnih i lokalnih vlasti, kao i znanstvene zajednice, za zajedničku procjenu i eventualno ublažavanje prijetnji po ekosistem Sredozemnog mora.

Partneri na  projektu, koji je službeno  započeo 1.10. 2019.godine,  a trajat će 33 mjeseca, su  znanstveni instituti i visokoškolske institucije koje se bave istraživanjima pritisaka na ekosistem Mediterana, a dolaze iz Italije, Španjolske, Malte, Slovenije, Hrvatske, Francuske, Portugala i Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta, prihvaćenog na temu Održivog turizma u okviru poziva Interreg Mediteranskog transnacionalnog programa 2014.—2020., je 3,100,000.00 €, od čega je Institutu za biologiju mora UCG opredijeljeno 70,000.00€.

“Problematika kojom se projekat bavi odnosi se na usaglašavanje strategija koje se primjenjuju na Mediteranu u oblasti analize morskog ekosistema i sistema njegove zaštita. Početni sastanak je održan u Trstu u februaru ove godine, a zbog trenutne epidemije sve aktivnosti su se prebacile na online sistem,” objašnjava dr. Petović, dodajući da se svakog mjeseca održavaju sastanci Upravnog odbora projekta na kojima se sumiraju sprovedene aktivnosti i planiraju nove.

Zbog lakšeg usuglašavanja metodologije rada definirane su tri zone istraživanja, odnosno tri radne grupe za Sjeverno-Jadransku regiju, Sicilijanski kanal i područje Sjevero-zapadnog Mediterana. U tijeku je prikupljanje postojećih podataka i analiza primijenjenih metoda koje će u kasnijoj fazi biti testirane.

„Za decembar je planirano održavanje radionice kojoj je domaćin Univerzitet sa Malte, gdje će biti predstavljeni neki od većih mediteranskih projekata iz oblasti ekologije, zagađenja i zaštite u cilju analize primijenjenih metoda i dobijenih rezultata. Istovremeno, svaki od partnera prikuplja relevantne informacije na lokalu“.

“Jedna od aktivnosti projekta je i prepoznavanje i umrežavanje lokalnih i nacionalnih organa upravljanja i naučnih institucija, kako bi zaključci i preporuke do kojih budemo dolazili tokom i nakon implementacije SHAREMED projekta bili uklopljeni u lokalne i nacionalne politike i dosljedno sprovođeni. U tom smislu, Institut za biologiju mora je prepoznao sve relevantne subjekte u Crnoj Gori, a u okviru projekta planira i organizaciju radionice u Kotoru, kako bi dodatno osnažio buduću saradnju,” ističe dr. Petović.

Između ostalog, cilj SHAREMED projekta je stvaranje zajedničke baze podataka i izrada atlasa mapa stanja i opasnosti, kako bi pojave mogle integrirano da se promatraju i zapažaju pojave putem zajedničkog portala, a time poboljša i mogućnost predviđanja. Istražit će se i potencijali novih metodologija promatranja i definirati mape budućeg zajedničkog puta, smjernice i akcioni planovi.