Priprema Programa kulturnih manifestacija za 2024. godinu

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Petak, 01. ožujka 2024. - 14:47
Autor: 

Sekretarijat za društvene djelatnosti Općine Tivat obavještava da je u tijeku priprema Programa kulturnih manifestacija za 2024. godinu za manifestacije koje : visoko-kvalitetnim sadržajima afirmiraju općinu, njeguju kulturnu tradiciju (materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu), imaju kontinuitet kvalitete tijekom trajanja, doprinose prepoznatljivoj međunarodnoj afirmaciji općine i države, doprinose ostvarivanju kulturne raznolikosti i inkluzivnosti, potiču nove forme umjetničkog izražavanja, zadovoljavaju potrebe građana i turista, okupljaju veliki broj posjetitelja, manifestacije koje su kulturno edukativnog karaktera i doprinose pozitivnim ekonomskim efektima Općine.

Prijavu na propisanom obrascu potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Prijava za Program kulturnih manifestacija - Sekretarijat za društvene djelatnosti“, neposredno na pisarnici Općine Tivat (Građanski biro, I. kat), ili putem pošte na adresu: Općina Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, odnosno najkasnije do 12. 3. 2024. godine.

"Pravo učešća imaju nevladine organizacije i pravna lica sa teritorije opštine Tivat, za manifestacije koje se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine. Pravo učešća nemaju javne ustanove i preduzeća čiji se rad finansira iz Budžeta Opštine Tivat sredstvima planiranim za kulturu. Organizatori/ke koji/e nisu dostavili kompletan izvještaj o realizaciji manifestacije iz prethodne godine, ne mogu učestvovati u raspodjeli sredstava za ovu godinu. Informacije u vezi ovog obavještenja mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za društvene djelatnosti, kancelarija broj 16 ili na telefon: 032/661-359".