Priopćenje većeg dijela Bokeljske mornarice

Time to read
2 minutes
Read so far

Petak, 08. rujna 2023. - 15:38
Autor: 

ČLANOVIMA BOKELJSKE MORNARICE
BOKELJIMA
CRNOGORSKOJ JAVNOSTI
Ovo naše reagovanje je izprovocirano najnovijim događanjima u NVO Bokeljska mornarica, i željom da na vrijeme upozorimo javnost na na nelegalne radnje koje sprema grupica nelegalnih, bivših rukovodilaca Bokelske mornarice.
Dakle, grupica bivših rukovodilaca BM kojoj su na čelu bivši admiral Anton Sbutega i Čovjek koji sa predstavlja Predsjednikom UO BM, Aleksandar Dender i nekoliko njihovih istomišljenika, koji su na svim organima BM do sada bili u manjini, ovih dana ima namjeru da na silu mijenja suštinu i bit BM održavanjem “Skupštine” već spomenutih pučista.
Mislimo da neke odovih tvrtnji o nelegalnosti ovih “rukovodilaca” zaslužuju makar katku elaboraciju:
Skupština na kojoj su ovi rokovodioci birani održana je 20.06.2016. što znači da im je mandate istekao prije tri godine i dva mjeseca.
Ova tema je raspravljana na nekoliko sastanaka Admiralata i UO kada su donošene odlike odatumima odžavnja Skupštine BM, ali se ni jedna od ovih odluka nije ispoštovala.
Slučajno ili namjerno, “rukovodstvo” nije poštovalo osnove poslovanja jedne NVO i nikada nije predstavilo zapisnike sa tih sastanaka, da bi sada samo konstatovali da tih zapisnika nema, da se te odluke ne trebaju sprovoditi.
Treba reći da ovo nije usamljena pojava, budući da sa velike većine drugih sastanaka ne postoje zapisnici, i pored upozorenja nekoliko članova ovih organa da se prekine ovakva praksa u poslovanju.
Toliko o legalnosti organa poput Admiralata i UO a i status takozvanog Admirala zaslužuje mali osvrt. Po izjavama koje se čitaju ovih dana, koje on plasira, on je dao neopozivu ostavku “11.01.2023, zbog neslaganja sa načinom izbora Malog admiral, treba imati u vidu da je mali admiral izabran NA KARIKE 13.01.2023. Teško je vjerovati da je ; sa svom titulom Admirala; mogao biti toliko dalekovid da je dva dana prije izbira mogao znati i biti nezadovoljan načinom i imenom Malog admiral, koji je izabran glasovima većine članova Admiralata i UO, u skladu sa Statutom, Pravilnikom i običajima BM.
Takodje se treba osvrnuti o plasiranim neistinama o pravnom statusu Podružnica i njihovom obavezama proisteklim iz Statuta 2016. Od svog osnutka Podružnice su bile posebna pravna tijela a Statutom iz 2016 ne da su se trebala transformirati u Podružnice bez pravnog statusa nego baš suprotno u Statutu se kaže da moraju biti registrirane kod nadležnog državnog organa . Sve ovo se može provjeriti čitanjem Statuta koji su dostupni na zvaničnom sajtu Bokeljske Mornarice .
Toliko o istininama koja dolazi iz ovih pučističkih krugova, koje sa nastavljaju dalje i svakodnevno.
Iz saopštenja se izčitava da su ovi pučisti, “pokušavali da već godinu i po dana, pokušavaju da usklade novi statut sa Zakonom o NVO, čime uslovljavaju održavanje Izborne Skupštine, pri čemu treba znati da je cjelokupan rad na tom usaglašavanju rađen u tajnosti, bez javne rasprave i uz tvrdi stav da se o tom tekstu nacrtu/predlogu ne može raspravljati ili mijenjati ijedna riječ.
Stav većine članova u Admiralatu i UO BM je da je potrebno čim prije prekinuti nelegitimno stanje u rukovodstvu BM, održavanjem IZBORNE SKUPŠTINE na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo nakon čega bi bil i usvojeni novi akti u skladu sa Zakonom o NVO i u skladu sa željama i potrebama većine njenoga članstva.
Ovo zbog toga što ne želimo da se nikad nebi desilo kao na zadnjoj sjednici Admiralata i UO od 27.07.2023. gdje je “admiral “ šest mjeseci od “neopozive ostavke” predsjedavao sjednicom i nakon što tekst Izmjena i dopuna Statuta, nije usvojen (glasovi 5 ZA, 7 PROTIV i 2 UZDRŽANO) naprasno prekida sjednicu, kako se nebi donijela odluka o održavanju IZBORNE SKUPŠTINE, i da nebi bio usvojen predlog u izboru novog rukovodstva BM. Vrlo demokratski, zar ne.
Važno je imati u vidu da predvodnici i kreatori ovog stanja, ukupno, teško da imaju petnaestak godina članstva a bez tradicije iza sebe, pri čemu na neprimjeren način kleveću zaslužne članove sa višedeceniskim članstvom i viševjekovnom tradicijom u BM.
Uz VJERU I ČAST što je krasilo BM kroz vjekove, uvijek je bilo nastojanje za zajedništvo.
Apelujemo na časne a zavede nečlanove: NE DOZVOLITE DA NAS DIJELE I BROJE KRVNA ZRNCA PO BILO KOJEM OSNOVU. Borimo se za slogu, istinu i legitimnost.
Časno nastavimo tradiciju BM.

Rukama ruke pružimo,
Pokažimo svom okolo,
Da slogu bratsku vriježimo.
FIDES ET HONOR

Većina članova Admiralata i UO
I dugogodišnjih članova BM