Predavanje dr. sc. Sanje Vulić u Donjoj Lastvi

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 19. svibnja 2023. - 9:17
Autor: 

 Predavanje prof. dr. Sanje Vulić  iz područja lingvistike   održat će se u petak, 19. 5. 2023., u  Domu kulture ,, Josip Marković”  u Donjoj Lastvi. Saznanja o hrvatskoj  dijalektologiji  i specifičnostima dijalekata ovog kraja  predstavit će  prof. dr. Sanja Vulić sa svojim kolegama. 

Početak predavanja  zakazan je za 20 sati,  a održat će se u Knjižnici ,, Ljudevit Gaj” u Domu kulture ,, Josip Marković”  u Donjoj Lastvi. 

Organizator je Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore.

Dr. sc. Sanja Vulić redovita je profesorica na Odsjeku za kroatologiju na  Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i prodekanica za međunarodnu suradnju.  Predaje predmete Hrvatska dijalektologija, Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori, Hrvatski tisak u dijaspori, Suvremena hrvatska književnost u staroj dijaspori, Tvorba riječi u hrvatskom jeziku; Suvremena hrvatska književnost u staroj  dijaspori; Hrvatski tisak u dijaspori; Čakavska književnojezična baština; Fonologija hrvatskoga jezika. Voditeljica je projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori. Pokrenula je i vodi Ljetnu školu za nastavnike i studente hrvatskoga jezika u dijaspori. Držala je gostujuća predavanja na visokoškolskim ustanovama i sveučilištima u Japanu, Njemačkoj, Austriji, Kanadi, Mađarskoj, Poljskoj, Ukrajini, Rumunjskoj, Bugarskoj, i Sloveniji, također u Hrvatskom prevoditeljskom odjelu Europske komisije u Luxembourgu.Autorica je i suautorica devet knjiga, oko 180 znanstvenih i 300 stručnih radova te oko 480 kraćih radova pretežito popularnoznanstvenoga sadržaja. Izlagala je na 189 znanstvenih i stručnih skupova te održala oko 200 javnih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Uredila je i(li) priredila za tisak 15 knjiga. Piše jezičnu kolumnu u mjesečniku Matica Hrvatske matice iseljenika. Članica je uredništva časopisa Čakavska rič i Modruški zbornik.

Foto: matica.hr