„Pozorište o Kotoru - Žurnal pozorišta o Kotoru # 2“

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 29. travnja 2016. - 10:11
Autor: 

Projekt  NVO Expeditio „Pozorište o Kotoru" započet u listopadu 2015. godine, kontinuirano se odvija kroz intenzivan radioničarsko-teatarski proces, u sklopu kojega je do sada održano 26 radionica, na kojima je sudjelovalo 58 građana/ki. Uz redatelja Petra Pejakovića, u procesni rad koji treba da iznjedri dokumentarnu kazališnu predstavu sa fokusom na posebnosti i probleme grada Kotora, tokom ožujka  2016. godine uključili su se i rezidencijalni umjetnici iz Beograda, performer i koreograf Dušan Murić, i vajar i scenograf Miodrag Vargić. "Pozorište o Kotoru", koje se odvija u sklopu širih projekata European Artizen Initiative (finansiran kroz EU program Kreativna Evropa), kao i ACT4CITY (koji financira BAC - Balkanski program za umjetnost i kulturu) primjer je primjenjenog kazališta, što podrazumijeva događanja u lokalnim prostorima i upotrebu drame i kazališta u radu s nekom od različitih socijalnih grupa ili lokalnih zajednica. Ovo kazalište zasnovano na pričama građana/ki, promovira ideju teatra kao sredstva vlastite  i društvene akcije, i usmjereno je ka participativnosti i ostvarivanju dijaloga sudionika  s  publikom, odnosno širom i užom društvenom zajednicom.

Kroz višemjesečna okupljanja i zajedničko razvijanje kreativnih talenata i onih građana/ki Kotora koji se uglavnom ne odazivaju na javne debate, okrugle stolove i stručne rasprave, a istovremeno osjećaju potrebu da doprinesu da grad postane bolje mjesto za život, "Pozorište o Kotoru" postalo je kreativniji, solidarniji oblik aktivacije i funkcioniranja lokalne zajednice. Proces rada na predstavi, koji je istovremeno ljekovit, zabavan i zaigran, ali i bolan, potresan i osvješćujući, djeluje i kao svojevrsna psihoterapija, u kojoj pojedinci i grupe dobivaju platformu za izražavanje i propitivanje individualnih i kolektivnih identiteta. U "zaštićenoj" sredini kazališne vježbaonice, građani/ke su osnaženi da prožive, osvijeste i simuliraju moguće situacije konflikata koji ih godinama pritiskaju. Na taj način, proces ih osnažuje i čini za korak spremnijim da se u nekoj budućoj realnoj situaciji bez straha i sa više samopouzdanja i argumenata zalažu za grad koji im pripada. Tako projekt, koji će pratiti i akcija zagovaranja za rješavanje identificiranih gradskih problema, kroz mogućnost građenja perspektive iz koje je moguće sagledati i zamisliti alternative, postaje i platforma za kritičko promišljanje i društvenu akciju.

U sklopu projekta, na gradskim bedemima Starog grada Kotora (u neposrednoj blizini ulaza u Kulturni centar "Nikola Đurković"), postavljeno je i drugo izdanje "Žurnala pozorišta o Kotoru", koje je osmislila i uredila teatrologinja Maja Mrđenović. Riječ jeo komunikacijskom kanalu projekta u vidu zidnih novina, koji teži da javnost upozna s  idejama projekta i iskustvom procesno-radioničarskog rada na kreiranju predstave o Kotoru, ali i animira i pokrene na dijalog i participaciju. Tijekom trajanja projekta bit će postavljeno još jedno izdanje Žurnala, a prikazivanje kazališne  predstave koja će nastati kao rezultat procesa planirano je za prvu polovinu šestog mjeseca.