Održano predavanje prof. dr. Sanje Vulić u Donjoj Lastvi

Time to read
2 minutes
Read so far

Nedjelja, 21. svibnja 2023. - 22:14
Autor: 

Predavanje prof. dr. Sanje Vulić  iz područja lingvistike   održano je  u petak u  Domu kulture,, Josip Marković”  u Donjoj Lastvi. Saznanja o hrvatskoj  dijalektologiji  i specifičnostima dijalekata ovog kraja  predstavila je   prof. dr. Sanja Vulić sa suradnicama Monikom Komušanac i Lidijom Bogović.  Između ostalog,  razgovaralo se  i o analizi sintakse u Hrvatskom glasniku, istaknuti su  demografski podaci, koji su zabrinjavajući, kao i zanimljivi sintaktički primjeri.

Saznanja o hrvatskoj dijalektologiji i specifičnostima dijalekata ovog kraja predstavila je prof. dr. Sanja Vulić kazavši na početku svog izlaganja da će se bazirati na ono što je u govorima Boke kotorske ostalo od starih autohtonih hrvatskih riječi: „Za vrijeme svojih terenskih istraživanja na području Donje i Gornje Lastve razgovarala sam sa starijim mještanima, nažalost većina njih više nije na životu. Bilo bi dobro prisjetiti se kako su stari bokeljski Hrvati govorili. Jedna riječ koja me silno razveselila je pristaklica, ona mala koltrina koja ide uz prozor. Ona je rađena po principima tvorbe riječi u hrvatskom jeziku. Bila mi je zanimljiva i riječ ljesa, što je univerzalna riječ za ogradu. Kada sam ovdje pitala za dvorišna vrata, rekli su mi da je to ljesa. Ovdje je očuvana riječ postelja i čula sam ovih dana da se ona ovdje još koristi. Ona je u hrvatskom standardnom jeziku na rubu. Izvrsna mi je riječ kršćanica za ženu kršćanina. Isto mi je divna riječ pločarica za jako nisku kuću koja je imala krovove sa drvenim pločama. Da su mi ljudi znali reći takve riječi, pokazuje koliko je jezik vitalan. Prijedlog pri je stari hrvatski prijedlog, a čula sam ga ovdje i kod mlađih ljudi. Postelje su bile pri zidu ili kužina je bila pri kući, uz nešto. Taj se prijedlog gura iz hrvatskog jezika. Imamo i riječ muka, brašno. Isto je protjerana iz standardnog jezika, a ovdje je imamo. Nama je silno nasilje napravljeno nad jezikom početkom 20. stoljeća. Riječ petar u značenju šufit je praslavenskoga podrijetla. Označava prostor koji je bio na višoj razini. Osim petar u istom značenju se upotrebljavalo napetar u značenju šufit, tavan. Žuka u značenju gorak, stara arhaična štokavska riječ”.

Dr. sc. Sanja Vulić redovita je profesorica na Odsjeku za kroatologiju na  Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i prodekanica za međunarodnu suradnju.  Predaje predmete Hrvatska dijalektologija, Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori, Hrvatski tisak u dijaspori, Suvremena hrvatska književnost u staroj dijaspori, Tvorba riječi u hrvatskom jeziku; Suvremena hrvatska književnost u staroj  dijaspori; Hrvatski tisak u dijaspori; Čakavska književnojezična baština; Fonologija hrvatskoga jezika. Voditeljica je projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori. Pokrenula je i vodi Ljetnu školu za nastavnike i studente hrvatskoga jezika u dijaspori. Držala je gostujuća predavanja na visokoškolskim ustanovama i sveučilištima u Japanu, Njemačkoj, Austriji, Kanadi, Mađarskoj, Poljskoj, Ukrajini, Rumunjskoj, Bugarskoj, i Sloveniji, također u Hrvatskom prevoditeljskom odjelu Europske komisije u Luxembourgu.Autorica je i suautorica devet knjiga, oko 180 znanstvenih i 300 stručnih radova te oko 480 kraćih radova pretežito popularnoznanstvenoga sadržaja. Izlagala je na 189 znanstvenih i stručnih skupova te održala oko 200 javnih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Uredila je i(li) priredila za tisak 15 knjiga. Piše jezičnu kolumnu u mjesečniku Matica Hrvatske matice iseljenika. Članica je uredništva časopisa Čakavska rič i Modruški zbornik.

Predavanje je organiziralo Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, a prisustvovali su generalna konzulica Republike Hrvatske u Crnoj Gori Jasminka Lončarević,  predsjednik HGI – ja Adrijan Vuksanović i predsjednik HNV – a Zvonimir Deković.

Izvor:Radio Tivat/Radio Dux