Održana Skupština Turističke organizacije Tivat

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 03. lipnja 2021. - 12:54
Autor: 

Skupština Turističke organizacije Tivat održana je jučer, a njome je predsjedavao predsjednik Općine Željko Komnenović. U radu redovite  desete Skupštine TO sudjelovalo  je 9 (od ukupno 15) članova, a pred njima su se našle četiri tačke Dnevnog reda: Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice održane 9.12.2020. godine, usvajanje Izvještaja o radu sa financijskim izvještajem za 2020. godinu, upoznavanje sa Izvještajem o izvršenoj reviziji financijskih iskaza za 2020. godinu i točka razno.

Verificirani su mandati novim članovima, predstavnicima Općine Tivat: Aleksandru Dakoviću, Jovani Kovačević, Antu Perčinu, Ivu Mariću, Željku Jovetiću, Mladenu Ribici I Mihaeli Ivović, odabranim odlukom Skupštine opštine u maju tekuće godine. Verifikovani su mandati članova Skupštine, predstavnika projekata Porto Montenegro i Luštica Bay, a to su Slavica Milić i Maša Radulović.

Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno. 

Direktorica TO Tivat Danica Banjević predstavila je detalje Izvještaja o radu koji ukazuju na 2020. kao veoma lošu godinu za turizam u Crnoj Gori i u Tivtu. Po službenim podacima u Tivtu je u 2020. ostvareno 37.516 dolazaka, što je pad od 77% u odnosu na 2019.  Pad je zabilježen i kada su u pitanja namjenski prihodi (boravišna i turistička taksa, članski doprinos) i on iznosi 57,4% u odnosu na 2019.

U okviru promotivnih aktivnosti prošle godine realizirana je digitalna kampanja “Vaš odmor je u Tivtu”, a organiziran  je i značajan broj studijskih posjeta medija s važnih emitivnih tržišta.  U toku je certifikacija Tivta kao “Zelene destinacije”, a Tivat je u 2020. proglašen za jednu od top 100 održivih destinacija u svijetu.

Predsjednik Općine Željko Komnenović je članove Skupštine upoznao s aktivnostima lokalne uprave koje za cilj imaju promociju Tivta u regiji. On je najavio da će se raditi na stvaranju dobrog prvog dojma, prilikom dolaska turista u Tivat, s posebnim akcentom na Aerodrom Tivat i uvođenje reda u uslugu taksi prijevoza na ovoj lokaciji. Kao značajne istakao je usvojene zdravstvene protokole, koji bi trebalo da doprinesu osjećaju sigurnosti kod turista koji borave u Tivtu i Crnoj Gori. Komnenović je najavio da će lokalna uprava poduzeti sve aktivnosti kako bi se turistička sezona odvijala neometano.

Članovi Skupštine TO Tivat uputili su sugestije o važnosti rješavanja pitanja sidrenja jahti u zaljevu, ali i marketinškim aktivnostima koje bi poboljšale dostupnost informacija o usvojenim covid protokolima. Zaključeno je kako je nužno pristupiti izmjeni Statuta TO Tivat i uskladiti ga sa Zakonom o turističkim organizacijama.