Održana Generalna skupština projekta SHAREMED

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 20. siječnja 2022. - 10:57
Autor: 

U okviru Interreg MED projekta  SHAREMED- Razmjena iskustava i osnaživanje kapaciteta za pružanje odgovora na prijetnje po ekosistem Mediterana, predstavnici Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore sudjelovali su od 18.1. i 19.1. 2022.godine u radu Generalne skupštine projekta, koja je održana putem online konekcije. Tijekom dvodnevnog rada skupštinu je pratilo preko 40 sudionika, predstavnika projektnih partnera i suradnika iz osam zemalja Mediterana.

Projekt SHAREMED je počeo u listopadu 2019. godine, a realizira ga deset partnera iz Italije, Španije, Malte, Slovenije, Hrvatske, Francuske, Portugala i Crne Gore. Odobren je u okviru poziva Interreg Mediteranskog transnacionalnog programa 2014.-2020., a problematika kojom se bavi odnosi se na usuglašavanje strategija koje se primjenjuju na Mediteranu u oblasti analize morskog ekosistema i sistema njegove zaštita.

Prvi radni dan bio je posvećen predstavljanju do sada realiziranih  projektnih aktivnosti. Sudionici su u okviru prve sesije diskutirali  o postignutim rezultatima te najavili aktivnosti koje treba da budu sprovedene do kraja implementacije projekta. Druga sesija nosila je naziv Otvorena nauka, a njen je fokus bio na prezentaciji naučnih dostignuća u okviru SHAREMED projekta te prikazu specijaliziranih web portala, koji funkcioniraju na nivou Mediterana i obuhvaćaju kompilaciju oceanografskih i bioloških parametara. Treći dio rada je obuhvatio prezentiranje  aktivnosti unutar pet radnih grupa koje djeluju u okviru projekta. Rukovodioci radnih grupa su prezentirali aktivnosti realizirane  u fazi sakupljanja terenskih podataka, kao i njihove laboratorijske obrade i vizualnog prikazivanja putem web portala, kreiranje Atlasa opasnosti, rizika i uticaja na osjetljive vrste i zajednice. Projektni partneri su govorili i o održanim nacionalnim sastancima na temu kapitalizacije projektnih rezultata, kao i aktivnostima na prepoznavanju i umrežavanju lokalnih i nacionalnih organa upravljanja i znanstvenih  institucija, kako bi zaključci i preporuke generirani tijekom i nakon implementacije SHAREMED projekta bili uklopljeni u lokalne i nacionalne politike i dosljedno sprovođeni.

Drugi radni dan je započeo sesijom o aktivnostima koje su sprovedene u trima geografskim regijama koje su definirane na početku projekta s ciljem lakšeg upravljanja na nivou Mediterana. Uvjetno definirane oblasti su Sjevernojadranska, Sicilijanski kanal i Sjeverozapadni Mediteran.

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore je predstavio svoje sudjelovanje u projektu kroz terensku istraživačku aktivnost, koja se sprovodi na području marine Porto Montenegro, kao i kontribuciju u kreiranju Atlasa opasnosti i utjecaja na marinski ekosistem. Stručnjaci Instituta su govorili i o nacionalnom sastanku koji je 2021.godine održan uz sudjelovanje  predstavnika svih zainteresiranih  strana u Crnoj Gori, koji su imali priliku   upoznati se s aktivnostima, koje su realizirane i koje su u planu da budu realizirane kroz SHAREMED projekt.

Podsjećamo, cilj SHAREMED projekta je stvaranje zajedničke baze podataka i izrada atlasa mapa stanja i opasnosti, kako bi pojave mogle integrirano da se promatraju i zapažaju putem zajedničkog portala, a time poboljša i mogućnost predviđanja. Očekuje se da će projekt rezultirati i mapama budućeg zajedničkog puta, smjernicama i akcionim planovima.