Natječaj za dekoraciju barki za Bokeljsku noć

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 06. srpnja 2017. - 9:55
Autor: 

Pozivaju se zainteresirane  organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude (vizualno rješenje s nazivom kreacije i podacima o autoru) s  kojima namjeravaju da sudjeluju  u smotri ukrašenih plovila na tradicionalnoj i jedinstvenoj manifestaciji na vodi - „Bokeljska noć“, koja će se održati 19.8.2017.godine.

Kandidati su u obvezi:

- Da  uplate naknadu za sudjelovanju  na natječaju  u iznosu od 5,00 eura na žiro račun Kulturnog centra broj:  510-8571-32 kod CKB banke;

- Da prilože dva primjerka skice kreacije (A4 format) uz propratni tekst (opis kreacije);

-Da usmeno obrazlože značenje kreacije pred stručnom Komisijom;

- Kreacija mora da sadrži neki od sljedećih elemenata-tematskih cjelina:da predstavlja kulturno naslijeđe,da se odnosi na određeni zemljopisni pojam,da se tiče neke povijesne ličnosti, vrijednosti ili događaja.

- Da kreacija zadovoljava osnovne estetske kriterije;

- Dekorirano  plovilo mora biti minimum 4 metra dužine;

- Broj plovila koji sudjeluju  u konvoju je ograničen na 40.

Prihvaćene ponude od strane stručne Komisije organizator financira u iznosu od 300,00 eura po jednom plovilu.

Dinamika isplate: 40% iznosa (120 eura) dobiva se odmah nakon završetka natječaja, a preostalih 60% (180 eura) nakon održavanja manifestacije, ukoliko  plovilo zadovolji sve kriterije stručne Komisije.

Najkreativnije sudionike  očekuju brojne novčane nagrade za koje su opredijeljena značajna sredstva.

Prijave s  imenom i prezimenom, adresom, telefonom, dokazom o uplati naknade (sudjelovanje  na natječaju ), nazivom i vizualnim rješenjem kreacije te točnim lokalitetom uređenja plovila zainteresirani podnose do 31.7.2017.godine u zatvorenoj koverti, s naznakom – prijava na natječaj  za Bokeljsku noć, na adresu:

JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor, Obala b.b.

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon:  032 304 140 i 069 345 660  ili putem e-mail-a: bokeljska.noc@outlook.com.