Natječaj za Bokeljsku noć

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 22. srpnja 2019. - 10:41
Autor: 

Organizacijski odbor manifestacije „Bokeljska noć 2019.“ raspisuje natječaj:

„Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude (vizuelno rješenje sa nazivom kreacije i podacima o autoru) sa kojima namjeravaju da učestvuju u smotri ukrašenih plovila na tradicionalnoj i jedinstvenoj manifestaciji na vodi - „Bokeljska noć“, koja će se održati 24.08.2019.godine.

Kandidati su u obavezi:

-         Da  uplate naknadu za učešće na konkursu u iznosu od 5,00 eura na žiro račun Kulturnog centra broj 510-8571-32 kod CKB banke;

-         Da prilože dva primjerka skice kreacije (A4 format) uz propratni tekst (opis kreacije);

-         Da usmeno obrazlože značenje kreacije pred stručnom Komisijom;

-         Kreacija mora da sadrži neki od sljedećih elemenata-tematskih cjelina: da predstavlja kulturno naslijeđe, da se odnosi na određeni geografski pojam, da se tiče neke istorijske ličnosti, vrijednosti ili događaja.

-         Da kreacija zadovoljava osnovne estetske kriterijume;

-         Dekorisano plovilo mora biti minimum 4 metra dužine;

-         Broj plovila koji učestvuju u konvoju je ograničen na 40.

Prihvaćene ponude od strane stručne Komisije organizator finansira u iznosu od 300,00 eura po jednom plovilu.

Dinamika isplate: 50% iznosa (150 eura) dobija se nakon što stručna Komisija odobri kreaciju i izvrši se potpisivanje Ugovora, a preostalih 50% (150 eura) nakon održavanja manifestacije, ukoliko  plovilo zadovolji sve kriterijume stručne Komisije. Najkreativnije učesnike očekuju brojne novčane nagrade za koje su opredijeljena značajna sredstva. Prijave sa imenom i prezimenom, adresom, telefonom, dokazom o uplati naknade (učešće na konkursu), nazivom i vizuelnim rješenjem kreacije te tačnim lokalitetom uređenja plovila zainteresovani podnose do 02.08.2019.godine lično u kancelarijama Kulturnog centra ili na mail organizacija@kckotor.me, sa naznakom – prijava na konkurs za Bokeljsku noć. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon:  032 304 140 i 069 345 660“ – stoji u priopćenju organizatora.