MFK Perast – Natječaj za 25 najboljih fotografija Perasta

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 12. studenog 2019. - 10:11
Autor: 

Međunarodni festival klapa Perast (MFK Perast) objavljuje natječaj za 25 najboljih fotografija Perasta.

Propozicije:

1. Natječaj je otvoren od 1.12.2019. do 1.2. 2020.godine, za sve zainteresirane autore fotografija Perasta (grad, otoci, detalji, panorame itd.)

2. Fotografije mogu biti u boji, crno bijele, iz svih perspektiva, objavljene ( isključivo u nekomercijalne svrhe) ili neobjavljene, snimljene analogno ili digitalno nakon 1.1. 2016.godine, u JPEG formatu veličine minimum 1 MB ne veće od 10 MB.

3. Fotografije mogu biti neznatno obrađene u pogledu izreza, kontrasta, kolor filtera i drugih foto efekata. Pretjerano obrađene fotografije neće biti predmetom konkursa (ocjena stručnog žirija).

4. Fotografije trebaju biti bez tekstualnih objava, naslova, vodenih žigova i potpisa autora.

5. Zainteresirani autori mogu dostaviti do 3 fotografije mail-om, na adresu: artistic1@t-com.me , uz sljedeće podatke: - Za foto natječaj MFK Perast „Volim Perast“ - Šifra fotografije od 5 znakova (bira je sam autor, kombinacija slova i brojeva)

Potpisanu izjavu autora : Izjavljujem i potpisujem da je dostavljena fotografija moje autorsko djelo, snimljena dana __________201_ godine, foto aparatom ______________________ otvor blende _______ vrijeme ekspozicije _______ približno vrijeme snimka ____ č. ___m. - Ovu fotografiju nisam do sada objavljivao/la, ili Ovu fotografiju sam objavio/la (navesti gdje i kada)________________________________ Napomena: neće se uzeti u obzir već otkupljene fotografije objavljene u komercijalne svrhe. Fotografije objavljene na društvenim mrežama ne podliježu ovom ograničenju. Ime i prezime autora______________________ Br. lične karte _______________________ Kontakt br. mob.tel _______________________ e mail _____________________________ Potpis autora_________________

6. MFK Perast će sve fotografije primljene zaključno sa 31.1. 2020.god. dostaviti Stručnom žiriju ( 5 članova) na odabir do 25 najboljih fotografija. Izbor fotografija će Stručni žiri obaviti do 1.3. 2020.godine. Spisak izabranih fotografija ( pod šifrom) će biti objavljene na web portalu MFK Perast i društvenim mrežama i foto grupama- ljubitelja Boke kotorsku u 4. mjesecu 2020.god.

7. MFK Perast će odabrane fotografije pripremiti za IZLOŽBU FOTOGRAFIJA „VOLIM PERAST“ u jednobraznoj formi ( 30x 40 cm, kaširane, uokvirene, s potpisom autora), koja će se održati u Muzeju grada Perasta 24.-30.6. 2020.god., u sklopu XIX. MFK Perast 2020. 8. Stručni žiri će odabrati 3 najbolje fotografije a MFK Perast dodijeliti autorima I., II. i III. novčanu nagradu od 150, 100 i 50 Eura, na otvaranju izložbe 24.6. 2020.god. u 12h.

9. Izložene fotografije ostaju u vlasništvu MFK Perast s pravom njihovog objavljivanja u nekomercijalne svrhe na društvenim mrežama, publikacijama MFK Perast i festivalskom web portalu, uz obvezno navođenje autorstva fotografija. Za sva druga moguća objavljivanja, MFK Perast će zainteresirane stranke uputiti na autore fotografija.

10. U pogledu autentičnosti autorstva i prava autora, MFK Perast će prihvatiti kao vjerodostojnu potpisanu prijavu autora prilikom konkuriranja, čime MFK Perast ne snosi odgovornost u pogledu posebnog dokazivanja autorstva i u mogućim sporovima o autorstvu koji mogu nastati.