Kampanja „Zaštitimo osobe sa invaliditetom tokom pandemije Covid-19“

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 02. prosinca 2020. - 13:37
Autor: 

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, koji se obilježava svake godine 3. 12., Caritas Crne Gore je u okviru projekta Societies 2, dio zajedničke kampanje u kojoj sudjeluje svih pet zemalja koje su dio projekta.

Aktualna situacija s virusom COVID19 prisutna diljem  svijeta, mjeseci zaključavanja, ograničenja, bolesti i gubitci imali su ogroman utjecaj na svakog pojedinca. Potrebe osoba s invaliditetom danas su veće u odnosu na potrebe drugih ljudi. Davanje prioriteta potrebama osoba s invaliditetom nikada nije bilo važnije nego sada. Stoga će slogan ovogodišnje kampanje biti „Zaštitimo osobe sa invaliditetom tokom pandemije Covid-19“.

„Ova kampanja naglašava važnost zaštite osoba s invaliditetom tokom perioda pandemije. Osobama sa invaliditetom, koje predstavljaju ranjivu grupu, u ovoj vanrednoj situaciji potrebna je pomoć njihovih komšija, prijatelja, članova porodice, zdravstvenih radnika i javnih zvaničnika. Kampanja promoviše preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu osoba sa invaliditetom. Kampanja je organizovana u virtuelnom okruženju, pa se poruke kampanje  promovišu putem društvenih mreža, web stranica i medija u svih pet zemalja implementacije projekta.Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, smatra se da oko 15% svjetske populacije ima neki oblik invaliditeta. Ipak, potrebe osoba sa invaliditetom nisu podržane od strane institucija i društva u kojem žive. Ljudi sa invaliditetom nemaju jednak pristup društvu, što uključuje područja obrazovanja, prevoza, zapošljavanja, socijalnih usluga, informisanja i političkog učešća. Pravo na učešće u javnom životu je od suštinskog značaja za stvaranje stabilnih demokratija, aktivnog građanstva i smanjenja nejednakosti u društvu. Savez projekta SOCIETIES 2, koji finansira Evropska unija, čine 12 organizacija u jugoistočnoj Evropi (Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo).Partneri u Crnoj Gori su Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar. Projekat ima za cilj da pruži podršku organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, inkluziji osoba sa invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu. Projekat je fokusiran na jačanje učešća OCD u javnom dijalogu sa javnim vlastima i uticaja u procesima donošenja odluka, povećanjem njihove stručnosti i kapaciteta u oblastima socijalne inkluzije za OSI i politike deinstitucionalizacije“ – stoji u priopćenju.