Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore putem multikulturalizma kroz edukaciju svojih mladih predstavnika

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 02. srpnja 2019. - 8:15
Autor: 

Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore je na poziv Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) delegiralo predstavnicu Tamaru Bogdanović za sudjelovanje na dvodnevnoj školi "Multikulturalizam u Crnoj Gori: Prilike i izazovi".

Ovo je još jedan u nizu projekata u kojemu je Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore delegiralo svoje predstavnike dajući na taj način potporu educiranju mladih i razvoju u duhu tolerancije i poštivanja ljudskih prava , kao i sudjelovanju u razvoju politika za mlade.

Naime, CEDEM sprovodi projekt "Zajedno za afirmaciju multikulturalizma i ravnopravnosti!”, uz financijsku potporu Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.  U sklopu ovog projekta, realizirala se dvodnevna škola „Multikulturalizam u Crnoj Gori: Prilike i izazovi“, koja je održana 24. i 25. lipnja 2019. godine u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu.

Dvodnevna škola je namijenjena mladim kadrovima u pravosuđu, akterima civilnog društva, predstavnicima vijeća manjinskih naroda i političkih stranaka.

Cilj ovog projekta je davanje potpore većem poštivanju prava pripadnika manjinskih naroda i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti multikulturalizma, kroz edukaciju i pružanjem praktičnog i teorijskog znanja o antidiskriminacijskom zakonodavstvu i omogućavanju ravnopravosti pripadnika manjinskih grupa  kroz razvoj javnih politika, te poticanjem razvijanja koherentnije i djelotvornije politike ravnopravnosti kroz jačanje svijesti o multikulturalizmu, važnosti prihvaćanja i poštivanja drugih kultura, kao i razvijanje duha međuetničke tolerancije kod crnogorskih građana.

Predavači na školi su bili mr. sc.  Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, i dr. Sc.  Mehmed Đečević, suradnik u nastavi Fakulteta političkih nauka.

Nakon dolaska i registriranja sudionika projekta započeo je prvi radni dan seminara.

U uvodnom obraćanju gospodina Leona Gjokaja, generalnog direktora Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda  (Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava), gospođe Milene Bešić, direktorice CEDEM-a i gospodina Marka Pejovića, projektnog koordinatora (CEDEM) predstavljeni su predavači i plan rada.

Prvo predavanje bilo je na temu “Antidiskriminaciono zakonodavstvo Crne Gore i njegova usklađenost sa međunarodnim standardima” predavača mr. sc. Siniše Bjekovića, a zatim je uslijedila diskusija sudionika na navedenu temu.

Predavač mr. sc.  Siniša Bjeković nastavio je radni dio seminara drugim predavanjem na temu “Praksa crnogorskog pravosuđa i institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u zaštiti od diskriminacije pripadnika manjina” uz također aktivnu diskusiju sudionika.

Završnicu prvog dana je obilježila tema “Analiza odluka i presuda sudova u oblasti diskriminacije pripadnika manjina” kojom je predavač mr. sc. Siniša Bjeković, poput prvih tema, također zainteresirao sudionike i razvio zanimljivu diskusiju.

Mr. sc. Almedina Vukić, UNDP konsultant i bivša suradnica u nastavi Fakulteta političkih nauka,  je tijekom drugoga dana škole govorila o multikulturalnosti i očuvanje raznolikosti u Crnoj Gori te proučavanju kulturne globalizacije i njoj srodnih pojava, njihovog razvoja, karakteristika i implikacija na kulturnu raznovrsnost.

Nakon završnih predavanja uslijedilo je evaluiranje kompletnog seminara i donošenja zaključaka.

Na kraju škole sudionici su se upoznali s univerzalnim i regionalnim pravnim standardima u zaštiti od diskriminacije, crnogorskim pravnim poretkom i specifičnostima zaštite od diskriminacije, stekli znanja o djelovanju Europske unije i međunarodnih organizacija u području kulturne politike prema rastućem stupnju  kulturne globalizacije, te potrebi zaštite raznovrsnosti kulturnih izraza.

Posebna pozornost seminara bila je posvećena postupcima zaštite od diskriminacije i pravima pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica kroz usporedbu prava i prakse.

Na kraju su  dodijeljeni  sertifikati za sudjelovanje na dvodnevnoj školi.

Izuzev odličnih predavača i zanimljivih i pristupačnih tema mladim sudionicima seminar je, kroz zajednički rad i upoznavanje sudionika, doprinio i razvoju na području komunikacije, tolerancije i novih vidova suradnji mladih Crne Gore.