Bokeljska noć 2018. – još jedna fešta za pamćenje

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 18. srpnja 2018. - 10:48
Autor: 

Tradicionalna kotorska fešta Bokeljska noć 2018. bit će održana u subotu, 18. kolovoza, u organizaciji Kulturnog centra "Nikola Đurković“ i Turističke organizacije Kotor, a pod pokroviteljstvom Općine Kotor.

Ona predstavlja kulturnu manifestaciju s korijenima starim tri stoljećima koja ilustrira duh i kreativnost žitelja kroz uvijek inovativan defile maštovito dekoriranih barki u akvatoriju ispred Starog grada uz atraktivne svjetlosne, iluminatorne efekte i veliki vatromet. Manifestacija okuplja više tisuća posjetitelja i nastavlja se uz glazbeni program u Starom gradu do ranih jutarnjih sati.

Bokeljska noć je fešta natjecateljskog karaktera, sa statusom nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja i ima za cilj povezivanje kulturne baštine i turističke privrede grada, ukazujući na bogato kulturno nasljeđe i stvaralaštvo i promociju Kotora i Crne Gore.

Ova svojevrsna fešta nad feštama je jedna vrsta karnevala, u kojem glavnu ulogu imaju maštovito dekorirane barke i brodice, iluminirajući efekti i zabava građana i turista, koji toga dana, a osobito noći, preplave Kotor.

Zato, Organizacijski odbor manifestacije „Bokeljska noć 2018.“ raspisuje natječaj za sve one koji žele sudjelovati u smotri ukrašenih barki.

Kandidati trebaju da:

- uplate naknadu za sudjelovanje na natječaju u iznosu od 5,00 eura na žiro račun Kulturnog centra broj 510-8571-32 kod CKB banke;

- prilože dva primjerka skice kreacije (A4 format) uz propratni tekst (opis kreacije);

- usmeno obrazlože značenje kreacije pred stručnom Komisijom;

Kreacija mora da sadrži neki od sljedećih elemenata-tematskih cjelina:

- da predstavlja kulturno nasljeđe,

- da se odnosi na određeni geografski pojam,

- da se tiče neke povijesne ličnosti, vrijednosti ili događaja.

- da zadovoljava osnovne estetske kriterije;

Dekorirano plovilo mora biti minimum 4 metra dužine;

Broj plovila koji sudjeluje u konvoju je ograničen na 40.

Prihvaćene ponude od strane stručne Komisije organizator će financirati u iznosu od 300,00 eura po plovilu i to 50% iznosa (150 eura) nakon što stručna Komisija odobri kreaciju i izvrši se potpisivanje Ugovora, a preostalih 50% (150 eura) nakon održavanja manifestacije, ukoliko plovilo zadovolji sve kriterije stručne Komisije.

Prijave sa imenom i prezimenom, adresom, telefonom, dokazom o uplati naknade (sudjelovanje na natječaju), nazivom i vizualnim rješenjem kreacije te točnim lokalitetom uređenja plovila zainteresirani podnose do 31.7.2018. osobno u kancelarijama Kulturnog centra Kotor ili na mail organizacija@kckotor.me, s naznakom – prijava na natječaj za Bokeljsku noć.

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 032 304 140 i 069 345 660.