Akademik Josip Pečarić jednoglasno izabran za dopisnog člana Dukljanske akademije nauka i umjetnosti

Time to read
4 minutes
Read so far

Ponedjeljak, 28. ožujka 2016. - 17:51
Autor: 

Mladen Lompar, poznati crnogorski pjesnik, koji je nedavno u Zagrebu  brojne posjetitelje i ljubitelje njegova književnog opusa obradovao svojim posjetom potvrdio nam je  da je  akademik Josip Pečarić  danas  jednoglasno izabran za dopisnog člana Dukljanske akademije nauka i umjetnosti.

 Akademik Josip Pečarić rođen je 2. rujna 1948. godine u Kotoru. Tamo je završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, a 1972. diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu s radom iz područja nuklearne fizike. Na istom fakultetu je i magistrirao 1975. godine, a 1982. obranio doktorsku disertaciju iz područja matematike s naslovom Jensenove i srodne nejednakosti.

Nakon završenog studija radio je u Geomagnetskom institutu u Grocki te od 1977. kao asistent fizike na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Godine 1987. se s obitelji preselio u Zagreb te zaposlio na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao izvanredni profesor matematike. Od 1990. radi kao redoviti profesor na istom fakultetu, od 1996. kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Od 2000. godine je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Za doprinos u znanosti je 1996. godine dobio Državnu nagradu za znanost (prirodne znanosti), te je 1999. odlikovan ordenom Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.

 Akademik Josip Pečarić, redoviti profesor matematike u trajnom zvanju na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nastavnik je na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju, te koautor udžbenika iz Matematike za studente tehnoloških fakulteta. Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Akademik Josip Pečarić je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u području matematičkih nejednakosti. Jedan je od najproduktivnijih svjetskih matematičara s više od 1000 objavljenih radova ili prihvaćenih za tisak u matematičkim časopisima, te deseti svjetski matematičar koji je prešao brojku od 500 radova. Također je i najcitiraniji hrvatski matematičar, s preko 2600 citata na MathSciNetu. Njegovim je imenom nazvano nekoliko identiteta i nejednakosti, a o primjenama Mond-Pečarićeve metode na operatore u Hilbertovim prostorima objavljene su i dvije monografije. Ima blizu 200 suradnika iz zemlje i svijeta.

Osim velikog broja članaka u međunarodnim matematičkim časopisima, autor je ili koautor 20 monografija. O jednoj monografiji je u poznatom časopisu Amer. Math. Monthly, July-August 1991, poznati matematičar D. Pedoe objavio cijeli članak, a izdavačka kuća Element pokrenula je seriju „Monographs in inequalities“ u kojoj je do sada tiskano 6 monografija.

Osnivač je seminara Matematičke nejednakosti i primjene na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, i s tog je seminara do sada izašlo preko četrdeset doktora znanosti. Danas ovaj seminar također ima i svoj dio na Sveučilištu u Splitu. Briga akademika Pečarića za postdiplomante ne prestaje sa završetkom njihovog studija, nego je značajno da i dalje nastavlja suradnju s njima. Većina od njih danas je zaposlena na sveučilištima. Od preostala četiri matematičara (točnije matematičarke) koji rade na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, tri su već doktorirale pod njegovim mentorstvom, dok četvrta trenutno radi na disertaciji i završava poslijediplomski studij.

 U periodu 2007. - 2013. akademik Josip Pečarić je bio voditelj programa „Matematičke nejednakosti i primjene“ MZOŠ-a, što je bila osnova suradnje Tekstilno-tehnološkog fakulteta s Abdus Salam School of Mathematical Sciences (ASSMS) u Lahore, Pakistan, a iz koje je izašlo 9 doktora znanosti, a još 3 je pred završetkom svojih doktorata. Tekstilno-tehnološki fakultet ima ugovor o suradnji na projektu razvoja tog Centra kakav ima i glavni sudionik - Institut za matematiku Rumunjske akademije znanosti i umjetnosti. Europsko matematičko društvo već je proglasilo ASSMS za „Emerging Regional Centre of Excellence“ (vidi prilog), a ASSMS je proglasio akademika Pečarića za „Best PhD supervisor“. U sklopu ovoga u Pakistanu je također dobiven projekt „Mathematical inequalities and applications“ u sklopu kojega je razvijana suradnja ne samo s kolegama iz Pakistana, već također i s kolegama iz SAD, Izraela, Gruzije, Kine, Bugarske i Rumunjske.

U sklopu gore spomenutog programa MZOŠ-a, u istom je periodu (2007. - 2013.) akademik Josip Pečarić bio voditelj znanstvenog projekta MZOŠ-a „Generalne nejednakosti i primjene“. Nekoliko je puta kao gostujući profesor boravio na sveučilištima u Australiji, Italiji, Pakistanu i Švedskoj. Suvoditelj je i dva doktorata u Australiji (University of Melburne i University of Adelaide).

U listopadu 2013. kao voditelju istraživanja pod naslovom „Matematičke nejednakosti i primjene“ odobrena mu je financijska potpora istraživanjima (Potpora 2) Sveučilišta u Zagrebu za period 2013.-2015. 

Također je voditelj projekta „Inequalities and applications“ (Nejednakosti i primjene) prijavljenog na natječaj znanstvenih projekata Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje istraživanja 1.5.2014.-30.4.2018. (projekt je sada na međunarodnoj recenziji).

Godine 1998. pokrenuo je međunarodni znanstveni časopis „Mathematical Inequalities and Applications” (izdavač Element, Zagreb), koji je već nakon dvije godine izlaženja uvršten na Scientific Citation Index Expanded (SCIE) listu koja sadrži samo 180 svjetskih najkvalitetnijih matematičkih časopisa. Taj časopis je postao prvi hrvatski časopis na SCIE listi. Kasnije je pokrenuo još dva časopisa – „Journal of Mathematical Inequalities“ i „Operators and Matrices“ – koji su jedina dva hrvatska matematička časopisa na CC listi (oba su i na SCIE listi). Časopisi „Mathematical Inequalities and Applications” i „Journal of Mathematical Inequalities“ su u drugom kvartilu (Q2), dok je časopis „Operators and Matrices“ bio vrlo blizu, što je posebno značajno jer u Hrvatskoj u svim znanostima zajedno postoji samo 5 Q2 časopisa. Na listi 50 najboljih hrvatskih znanstvenih časopisa (prema bazi Scopus) ovi časopisi zauzimaju prvo, drugo i šesto mjesto.

Osim toga, osnivač je još jednog međunarodnog časopisa i član uredništava 20 međunarodnih časopisa. Recenzent je za oko 70 međunarodnih časopisa, te recenzent za nekoliko monografija u nekoliko izdavačkih kuća.

Kao pozvani ili plenarni predavač akademik Josip Pečarić je održao mnoga predavanja na međunarodnim konferencijama, a povodom njegovog 60-og rođendana je 2008. godine u Trogiru održana međunarodna konferencija „Mathematical Inequalities and Applications 2008“.

Od 2009. godine bio je organizator sljedećih konferencija:

•             Mathematical Inequalities and Applications 2010, Lahore, Pakistan, March 7-13, 2010., Pakistan

•             Mathematical inequalities and nonlinear functional analysis with applications, July 25-29, 2012., Jinju, South Korea.

U lipnju 2014. godine se pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti) održala konferencija pod nazivom „Mathematical Inequalities and Applications 2014 – One thousand papers conference“ u čast akademika Josipa Pečarića povodom objavljivanja više od 1000 znanstvenih matematičkih radova.

Zbog njegovih zasluga u matematici, akademiku Pečariću je posvećen jedan broj časopisa „Banach Journal of Mathematical Analysis“, Vol. 2, No.2 (2008.). Riječ je o međunarodnom znanstvenom časopisu koji je na SCIE i CC listi, a u tom posebnom broju članke su objavili i posvetili ih akademiku Pečariću mnogobrojni svjetski matematičari. Intervju koji je tamo objavljen (str. 163-170) objavljen je i na kineskom u časopisu Mathematics 3 (2012), 245-249. Nekim Pečarićevim istraživanjima (inače citiranih i u časopisu “Nature”, a s P.T. Landsbergom objavio je članak u časopisu Phys. Rev., A35 (1987), 4397–4403.) posvećen je i članak "Accentuate the negative", Math. Bohem. 134 (2009), no. 4, 427-446. kojeg je napisao Peter Bullen, profesor emeritus sa Sveučilišta u Vancouveru.