Adrijan Vuksanović član Upravnog odbora NPC - a

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 25. srpnja 2017. - 9:43
Autor: 

Predsjednik Odbora za europske integracije, Adrijan Vuksanović i član Odbora za ekononomiju, finansije i budžet, Petar Smolović, sudjelovali su na sastanku Odbora Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, financije i europske integracije zemalja Zapadnog Balkana, 19. srpnja u Skoplju.

Uspostavljen je novi upravni odbor NPC mreže za 2017-2019, usvojen novi Poslovnik o radu kao i izabran novi predsjedavajući odbora. Novi predsedavajući Odbora NPC dobio je odobrenje Odbora da potpiše memorandum o suradnji koja je bila dogovorena i potvrđena sa Svjetskom bankom u prethodnom periodu. Postignut je dogovor oko datuma i lokacije dolazeće godišnje konferencije NPC koja se organizira u suradnji sa WFD i Svjetskom bankom.

Predstavnici Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD) upoznali su poslanike s dosadašnjim rezultatima rada sa Svjetskom bankom u pogledu PEFA izvještaja i vodiča za nadzor budžeta.

Poslanici su nazočili i predstavljanju regionalnih nalaza o otvorenosti i transparentnosti parlamenata, koju je otvorio predsjednik Sobranja Republike Makedonije, Talat Džaferi.

Istraživanje, koje mjeri stepen do kojeg su parlamenti regije otvoreni prema građanima i društvu, na osnovu četiri principa: transparentnosti, pristupačnosti, integriteta i učinkovitosti, sproveli su  parteri iz regionalne mreže organizacija civilnog društva „Action SEE“ u periodu od od listopada do kraja prosinca 2016. godine.

NPC (Mreža parlamentarnih odbora za ekonomiju, financije i europske integracije zemalja Zapadnog Balkana) osnovana je 2009. godine radi jačanja parlamentarne suradnje između parlamenata iz Regiona zapadnog Balkana i radi poticanja konkurentnosti, privrednog rasta i europskih integracija. Trenutno Mreža obuhvata 25 parlamentarnih odbora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Rad NPC podržava Vestminsterska fondacija za demokratiju u okviru svog programa za zemlje Zapadnog Balkana. U Crnoj Gori, VFD trenutno sprovodi projekt uspostavljanja Parlamentarne budžetske kancelarije, uz potporu britanskog Veleposlanstva u Podgorici.