IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Time to read
3 minutes
Read so far

Utorak, 01. travnja 2014. - 11:47
Autor: 

Temeljem Odluke o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske obavješćujemo da će se izbori u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Podgorici i Generalnom konzulatu u Kotoru održati 25. svibnja 2014.
Radi ostvarivanja biračkog prava birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, dužni su podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske – u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Podgorici svakog radnog dana od 9.30 do 13.30, a u Generalnom konzulatu u Kotoru od 9 do 13 sati.

OBJAVA BIRAČIMA
Predsjednik Republike Hrvatske je dana 18. ožujka 2014. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.Odluka je stupila na snagu danom objave, a objavljena je u „Narodnim novinama", broj 36/14 od 21. ožujka 2014. godine.
Za dan održavanja izbora određena jenedjelja, 25. svibnja 2014. godine.
Temeljem članka 23. Zakona o registru birača („Narodne novine“, broj 144/12), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.Birači mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 10. svibnja 2014. godine u vremenu od 8,00 do 14.00 sati.Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi
zaključno do srijede, 14. svibnja 2014. godine.
Na intemetskoj stranici Ministarstva uprave vvww.uprava.hr omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena te su dostupni podaci o nadležnim uredima i osobama ovlaštenim za vođenje registra birača.Također, u nadležnim uredima biračima će do 14. svibnja 2014. godine biti omogućen uvid u podatke o svim biračima upisanim u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača pojedinog grada ili općine. Podsjećamo birače da je uvjet za ostvarivanje prava glasovanja na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske:1.    VAŽEĆA OSOBNA ISKAZNICA - za birače koji imaju prebivalište u Republici HrvatskojSamo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača odnosno nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.Na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, biračima je omogućeno glasovanje izvan mjesta prebivališta.Stoga, birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeću osobnu iskaznicu, a žele glasovati izvan mjesta svog prebivališta, zatražit će:
a)    PRIVREMENI UPIS u registar birača izvan mjesta prebivališta ako žele glasovati u Republici HrvatskojBirači se mogu privremeno upisati u registar birača u gradu ili općini gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta može se podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača.b)    PRETHODNU REGISTRACIJU ako žele glasovati u inozemstvuBirači se radi prethodne registracije trebaju obratiti sa zahtjevom nadležnom diplomatsko-konzulamom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.
IZNIMNO biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će glasovati u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu izdat će se
- POTVRDA ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTABirači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji nisu sigurni gdje će boraviti na dan održavanja izbora, mogu od nadležnog ureda u kojem su upisani u registar birača zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta, temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.
2.    AKTIVNA REGISTRACIJA - za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a glasovat će u inozemstvu ili u Republici HrvatskojZahtjev za aktivnu registraciju birači podnose u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, ako će na dan održavanja izbora boraviti u Republici Hrvatskoj. 3.    UPIS U REGISTAR BIRAČA - za birače državljane drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, a žele ostvariti svoje biračko pravo u Republici HrvatskojDržavljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, može ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj, ako nadležnom uredu prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, podnese zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora odnosno do 24. travnja 2014. godine.Svi birači upisani u registar birača, mogu zahtjev za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, podnijeti
zaključno do srijede 14. svibnja 2014. godine.
Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 14. svibnja 2014. godine raditi sa strankama do 16,00 sati radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja izbora dobiti POTVRDU ZA GLASOVANJE (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice). Potvrde izdaju nadležni uredi u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača odnosno diplomatsko-konzulama predstavništva u inozemstvu, za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.Državljanima drugih država članica Europske unije koji nisu do 24. travnja 2014. godine podnijeli zahtjev za upis u registar birača, ne može se izdati potvrda za glasovanje.